Här nedan finns de senaste årens affärsplaner och årsredovisningar för GUB.

2020

Klicka på bilden för att öppna affärsplanen.

2019

Affärsplan 2019
Klicka på bilden för att öppna affärsplanen.
Årsredovisning 2019
Klicka på bilden för att öppna årsredovisningen.

2018

Affärsplan 2018
Klicka på bilden för att öppna affärsplanen.
Årsredovisning 2018
Klicka på bilden för att öppna årsredovisningen.

2017

Affärsplan 2017
Klicka på bilden för att öppna affärsplanen.
Årsredovisning 2017
Klicka på bilden för att öppna årsredovisningen.

2016

Årsredovisning 2016
Klicka på bilden för att öppna årsredovisningen.