Här nedan hittar du de senaste årens affärsplaner för GUB.

2020

Klicka på bilden för att öppna affärsplanen.

2019

Affärsplan 2019
Klicka på bilden för att öppna affärsplanen.

2018

Affärsplan 2018
Klicka på bilden för att öppna affärsplanen.

2017

Affärsplan 2017
Klicka på bilden för att öppna affärsplanen.