Biogas

Vi driver de flesta av våra bussar med miljövänlig biogas som är lokalt producerad av mat- och slakteriavfall i kommunala Uppsala Vatten & Avfall AB:s anläggning vid Kungsängens gård och levereras till vår depå i på Rapsgatan via rörledning (pipeline). Matavfall är den huvudsakliga råvaran, en tredjedel av biogasen produceras också av avloppsslam vid reningsanläggningen Kungsängsverket. Gasen från Kungsängsverket levereras till vår bussdepå via samma rörledning som gasen från Kungsängens gård.

Vi driver de flesta av våra bussar med miljövänlig biogas som är lokalt producerad, t.ex. denna biogasledbuss med lätthybridteknik
En av GUB:s nyaste biogasledbussar, dessutom med lätthybridteknik. Det går lätt att skilja biogasbussarna från de övriga bussarna genom att biogasbussarna har en stor takkåpa; under den ligger gastankarna med gasen som driver bussarna.

Biogastekniken och GUB:s biogashistoria

Biogas som fordonsbränsle

Biogas som drivmedel innebär att utsläppen av fossilt koldioxid i stort sett försvinner. Tillverkningen grundas på material som ingår i det naturliga kretsloppet, och även de kemiska utsläppen från de biogasdrivna fordonen är mindre än från fordon drivna med fossilt bränsle. Detta gör att biogasbussar är speciellt lämpade för trafik i tätortsområden.

Vid tillverkning av biogas rötas organiskt material (matavfall, slakteriavfall och avloppsslam) i rötkammare. Det är en naturlig process där biogas bestående i huvudsak av metangas och koldioxid bildas.

Gasen måste sedan renas och koncentreras innan den kan användas som fordonsbränsle.

Biogasdrivna bussar

Redan 1996 fick GUB sina första biogasdrivna bussar (6 st) och har sedan dess ständigt utökat andelen bussar som drivs med detta biobränsle.

GUB:s fordonspark består idag totalt av 191 linjebussar varav 108 st drivs med biogas. De flesta av dessa, 77 st, är ledbussar, 28 st är normalbussar och 3 st är lite mindre bussar för Mjuka Linjen. 25 av ledbussarna är dessutom så kallade lätthybrider med eldrift som minskar förbrukning och utsläpp. Samtliga bussar är av märket MAN.

Biogasen levereras till vår anläggning i Stadsbussdepå Fyrislund i rörledning (pipeline) från biogastillverkningen vid Kungsängens gård. Bussarna tankas vid uppställningsramper, där gasen fylls på i de gastuber som finns på gasbussarnas tak. Tankningstekniken är så kallad långsamtankning vilket betyder att tankningen måste pågå i flera timmar för att bussens tankar ska fyllas ordentligt; hur länge beror på hur många bussar som samtidigt är inkopplade för tankning och hur tomma deras tankar är från början.

Rulla till toppen