Miljö

Miljöproblemen har nått en sån stor omfattning att det knappast är troligt att nästkommande generationer kommer att kunna leva på samma sätt som vi. Nya mönster som är ekologiskt hållbara och ekonomiskt livskraftiga måste utvecklas. Redan för mer än 20 år sedan insåg vi på GUB att vår verksamhet har en stor miljöpåverkan och att vi måste börja se över våra områden och aktivt arbeta med att hushålla, återvinna och återanvända de material vi kan.

28 oktober 1998 blev GUB därför som ett av de första svenska bussbolagen miljöcertifierat enligt den internationella standarden ISO 14001. Detta innebär att vi i vår verksamhet verkar för att minimera företagets påverkan på miljön och att vi har ett kontrollerat system för miljöledning med krav att uppfylla standarden.

Miljöengagemanget har förutom en bättre miljö även gett positiva effekter på vår ekonomi och vår konkurrenskraft. Under de år som gått sedan vi fick vårt certifikat har vi hela tiden jobbat med ”Ständig förbättring”, vilket lett till att vi idag känner en trygghet i att vårt miljöarbete gör skillnad.

Sedan 2018 ingår GUB också i initiativet Fossilfritt Sverige som är ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Läs mer om initiativet här.

Vi har kommit långt, men vi kan bli ännu bättre!

IMG_0240

Vårt ISO 14001-certifikat

Klicka på bilden för större version