Redan för mer än 20 år sedan insåg vi på GUB att vi måste minska vår miljöpåverkan genom att aktivt arbeta med att hushålla, återvinna och återanvända de material vi kan för att bli så miljövänliga som möjligt.

28 oktober 1998 blev GUB därför som ett av de första svenska bussbolagen miljöcertifierat enligt den internationella standarden ISO 14001. Miljöcertifieringen innebär att vi har ett miljöledningssystem vi arbetar utifrån för att vi i vår verksamhet ständigt ska verka för att minimera företagets påverkan på miljön.

Certifieringen innebär också att vårt miljöledningssystem och vårt miljöarbete regelbundet kontrolleras för att säkerställa att det och vårt arbetssätt uppfyller standarden.

Miljöengagemanget har förutom en bättre miljö även gett positiva effekter på vår ekonomi och vår konkurrenskraft. Under de år som gått sedan vi fick vårt certifikat har vi hela tiden jobbat med ”Ständig förbättring”, vilket lett till att vi idag känner en trygghet i att vårt miljöarbete gör skillnad.

Vårt ISO 14001-certifikat

GUB:s ISO 14001-certifikat
Klicka på bilden för större version

Miljösamarbeten

Sedan 2018 ingår GUB i initiativet Fossilfritt Sverige som är ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Fossilfritt Sverige
Läs mer om initiativet här.

Sedan 2019 är GUB medlem i Uppsala klimatprotokoll, som är ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld.

Uppsala klimatprotokoll
Läs mer om klimatprotokollet här.
Uppsala blev, delvis tack vare Uppsala klimatprotokoll, utsedd till Sveriges bästa klimatstad för tredje gången 2020 och är därmed klara för den internationella finalen i Världsnaturfondens One Planet City Challenge som Uppsala vann 2018.

Vi har kommit långt, men vi kan och vill bli ännu bättre!

Miljön och klimatet har länge varit en hjärtefråga för GUB.