Miljö

En av våra helelektriska ledbussar passerar Islandsbron på linje 3 mot Nyby.

Redan för mer än 25 år sedan insåg vi på GUB att vi måste minska vår miljöpåverkan genom att aktivt arbeta med att hushålla, återvinna och återanvända de material vi kan för att belasta miljön så lite som möjligt. Denna effektivisering har också medfört ekonomisk framgång genom minskade kostnader.

Snabba och effektiva transporter är en förutsättning för det moderna samhället; samtidigt har transportsektorn en stor påverkan på miljön. Här har kollektivtrafiken en viktig uppgift när det gäller att minska störningarna av trängsel, buller och luftföroreningar, inte minst i stadskärnorna.

GUB har idag ett miljöledningssystem som ger överblick över vår verksamhets miljöpåverkan såväl internt som externt. Vi har upprättat tydliga miljömål och antagit en långsiktig miljöpolicy, som bland annat innebär att vi ska erbjuda ett attraktivt och miljömedvetet kollektivt resande och vi arbetar ständigt med att förbättra oss.


ISO 14001-certifierade i mer än 20 år

28 oktober 1998 blev GUB som ett av de första svenska bussbolagen miljöcertifierat enligt den internationella standarden ISO 14001. Miljöcertifieringen innebär att vi har ett miljöledningssystem vi arbetar utifrån för att vi i vår verksamhet ständigt ska verka för att minimera företagets påverkan på miljön.

Certifieringen innebär också att vårt miljöledningssystem och vårt miljöarbete regelbundet kontrolleras för att säkerställa att det och vårt arbetssätt uppfyller standarden.

Miljöengagemanget har förutom en bättre miljö även gett positiva effekter på vår ekonomi och vår konkurrenskraft. Under de år som gått sedan vi fick vårt certifikat har vi hela tiden jobbat med ”Ständig förbättring”, vilket lett till att vi idag känner en trygghet i att vårt miljöarbete gör skillnad.

Klicka på bilden för större version

System för sparsam och planerad körning

Vi har sedan snart tio år haft bränslebesparingssystemet Fuel Economy från Göteborgsbaserade Pilotfish i våra bussar. Det utvärderar hur sparsamt varje förare kört och hur stor bränslebesparing som gjorts gentemot den basmatris som togs fram innan systemet togs i bruk.

Till skillnad från många andra användare av systemet har vi också valt att koppla det till en extra ersättning till de förare som på kalendermånadsbasis uppnår ett ”grönt” körresultat. Detta för att motivera förarna att köra så sparsamt som möjligt, naturligtvis utan att ge avkall på komfort och säkerhet.

Läs mer om Pilotfish Fuel Economy här.

Via Pilotfish Fuel Economy får varje förare reda på sitt individuella resultat för varje körning direkt i bussen. Via inloggning på Fuel Economy-hemsidan kan föraren dessutom se hur hen ligger till på exempelvis månadsbasis samt få tips på vad som kan förbättras.

Miljösamarbeten

Läs mer om Fossilfritt Sverige här.

2018 gick GUB med i Fossilfritt Sverige som är ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Uppsala klimatprotokoll
Läs mer om klimatprotokollet här.

2019 blev GUB en av medlemmarna i Uppsala klimatprotokoll, som är ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld.

Se filmen om Uppsala klimatprotokoll.

On Planet City Challenge 2020
Läs mer om One Planet City Challenge här.

Uppsala blev, delvis tack vare Uppsala klimatprotokoll, utsedd till Sveriges bästa klimatstad för tredje gången 2020. Lund utsågs till världens klimatstad 2022 i Världsnaturfondens One Planet City Challenge, en utmärkelse Uppsala fick 2018.

Läs mer om Cirkulärt Uppsala här.

Cirkulärt Uppsala är en hållbarhetsmärkning genom vilken vi lovar att verka för att:

  • avfall som genereras inom vår verksamhet kommer att lämnas för återvinning.
  • inventarier som vi inte längre behöver i vår verksamhet kommer att lämnas för återbruk.
  • minska förbrukningen av dricksvatten inom vår verksamhet.

Vi har kommit långt, men vi kan och vill bli ännu bättre!

Miljön och klimatet har länge varit en hjärtefråga för GUB.
Rulla till toppen