Vi måste minska vår miljöpåverkan

Snabba och effektiva transporter är en förutsättning för det moderna samhället; samtidigt har transportsektorn en stor påverkan på miljön. Här har kollektivtrafiken en viktig uppgift när det gäller att minska störningarna av trängsel, buller och luftföroreningar, inte minst i stadskärnorna.

Redan för mer än 25 år sedan insåg vi på GUB att vi måste minska vår miljöpåverkan genom att aktivt arbeta med att hushålla, återvinna och återanvända de material vi kan för att bli så miljövänliga som möjligt. Denna effektivisering har också medfört ekonomisk framgång genom minskade kostnader.

GUB har idag ett miljöledningssystem som ger överblick över vår verksamhets miljöpåverkan såväl internt som externt. Vi har upprättat tydliga miljömål och antagit en långsiktig miljöpolicy, som bland annat innebär att vi ska erbjuda ett attraktivt och miljömedvetet kollektivt resande och vi arbetar ständigt med att förbättra oss.


ISO 14001-certifierade i mer än 20 år

28 oktober 1998 blev GUB som ett av de första svenska bussbolagen miljöcertifierat enligt den internationella standarden ISO 14001. Miljöcertifieringen innebär att vi har ett miljöledningssystem vi arbetar utifrån för att vi i vår verksamhet ständigt ska verka för att minimera företagets påverkan på miljön.

Certifieringen innebär också att vårt miljöledningssystem och vårt miljöarbete regelbundet kontrolleras för att säkerställa att det och vårt arbetssätt uppfyller standarden.

Miljöengagemanget har förutom en bättre miljö även gett positiva effekter på vår ekonomi och vår konkurrenskraft. Under de år som gått sedan vi fick vårt certifikat har vi hela tiden jobbat med ”Ständig förbättring”, vilket lett till att vi idag känner en trygghet i att vårt miljöarbete gör skillnad.

GUB:s ISO 14001-certifikat
Klicka på bilden för större version

Miljösamarbeten

Fossilfritt Sverige

Läs mer om Fossilfritt Sverige här.

2018 gick GUB med i Fossilfritt Sverige som är ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Uppsala klimatprotokoll

Läs mer om klimatprotokollet här.

2019 blev GUB en av medlemmarna i Uppsala klimatprotokoll, som är ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld.

Se filmen om Uppsala klimatprotokoll.

On Planet City Challenge 2020

Uppsala blev, delvis tack vare Uppsala klimatprotokoll, utsedd till Sveriges bästa klimatstad för tredje gången 2020. Mexico City utsågs till världens klimatstad 2020 i Världsnaturfondens One Planet City Challenge, en utmärkelse Uppsala fick 2018.


Vi har kommit långt, men vi kan och vill bli ännu bättre!

Miljön och klimatet en hjärtefråga
Miljön och klimatet har länge varit en hjärtefråga för GUB.