Om GUB

GUB är ett företag som under åren har följt med i utvecklingen och ständigt anpassat trafik och organisation till nya krav. Kvalitet har alltid stått i fokus, både för att garantera välutbildad personal och ändamålsanpassade bussar.

Huvudkontoret
GUB:s huvudkontor på Suttungs gränd 3.

GUB idag

GUB ägs av Region Uppsala och var innan det, till och med 2011, ett bolag inom Uppsala kommun.

Idag omfattar GUB:s trafikverksamhet linjebusstrafik, sjukresor och att tilhandahålla förare till Uppsala kommuns biblioteksbussar. GUB hyr även ut specialanpassade förskolebussar till Uppsala kommuns mobila förskoleverksamhet.

GUB bedriver sedan 2008 egen betald bussförarutbildning till D-körkortsbehörighet och bevis om yrkeskompetens (YKB). Mer om detta finns att läsa under fliken Jobba hos oss.

Till verksamheten hör även vår tekniska avdelning som i våra verkstäder och servicehallar hanterar allt underhåll och reparationsarbete för våra fordon samt, i samverkan med UL, sköter hållplatsservice för regionens samtliga hållplatser.


GUB i korthet

Huvudkontor: Suttungs gränd 3, plan 2.
Utbildningsverksamhet och bussdepå: Rapsgatan 35.
Antal bussar: drygt 190 stycken linje- och omsorgsbussar, cirka 220 fordon totalt.
Total körsträcka: cirka 11 miljoner km/år.
Antal anställda: cirka 615 personer, inkl. dotterbolag.
Omsättning: drygt 497 miljoner kronor.

Historik

Kollektivtrafiken i Uppsala har bedrivits under olika firmanamn genom detta sekel. Från Upsala Spårvägs AB 1906 och därefter Uppsala Stads Trafik AB (UST), AB Uppsalabuss (UB), Uppsala Läns Trafik AB (ULT) och Gamla Uppsala Buss AB (GUB).

Det sistnämnda bolagsnamnet har anor från 1923 då trafik på sträckan Uppsala-Gamla Uppsala startade.

År 1994 påbörjades processen att dela upp bolagen i beställar- respektive utförardel. Gamla Uppsala Buss AB, med dotterbolagen AB Prebus och Uppsala Läns Trafik AB (ULT) skildes helt från AB Uppsalabuss.

Sedan 1996 utför GUB all stadsbusstrafik i Uppsala.


Vår värdegrund

På GUB ska alla anställda arbeta efter samma värdegrund. Vår värdegrund förkortas EPOS vilket står för:

Engagerade

Vi är drivande, delaktiga, positiva och närvarande.

Pålitliga

Vi tar ansvar för vårt uppdrag och skapar en trygg resa.

Omtänksamma

Vi bryr oss om, har en förståelse för varandras situation och bidrar till bra kamratskap samt god kundkontakt.

Skickliga

Vi är kunniga, nytänkande och kvalitetsmedvetna på ett hållbart sätt.

Vad värdegrunden betyder för några av medarbetarna

Rulla till toppen