GUB är ett företag som under åren har följt med i utvecklingen och ständigt anpassat trafik och organisation till nya krav. Kvalitet har alltid stått i fokus, både för att garantera välutbildad personal och ändamålsanpassade bussar.

GUB idag

GUB ägs sedan 2012 av Region Uppsala och var innan det ett bolag inom Uppsala kommun.

Idag omfattar GUB:s trafikverksamhet linjebusstrafik, sjukresor, bokbussar och viss beställningstrafik. GUB hyr även ut förskolebussar till Uppsala kommuns mobila förskoleverksamhet.

GUB bedriver sedan 2008 egen betald bussförarutbildning till D-körkortsbehörighet och yrkeskompetens (YKB). Mer om detta finns att läsa under fliken Jobba hos oss.

Till verksamheten hör även vår tekniska avdelning som i våra verkstäder och servicehallar hanterar allt underhåll och reparationsarbete för våra fordon samt i samverkan med UL sköter hållplatsservice för regionens samtliga hållplatser.GUB i korthet

Huvudkontor: Suttungs gränd 3, plan 2.
Utbildningsverksamhet och bussdepå: Kungsängsgatan 62 (inne på bussdepån).
Antal bussar: drygt 190 stycken linje- och omsorgsbussar, cirka 220 fordon totalt.
Total körsträcka: drygt 11 miljoner km/år.
Antal anställda: cirka 570 personer.
Omsättning: drygt 487 miljoner kronor.

Historik

Kollektivtrafiken i Uppsala har bedrivits under olika firmanamn genom detta sekel. Från Upsala Spårvägs AB 1906 och därefter Uppsala Stads Trafik AB (UST), AB Uppsalabuss (UB), Uppsala Läns Trafik AB (ULT) och Gamla Uppsala Buss AB (GUB).

Det sistnämnda bolagsnamnet har anor från 1923 då trafik på sträckan Uppsala-Gamla Uppsala startade.

År 1994 påbörjades processen att dela upp bolagen i beställar- respektive utförardel. Gamla Uppsala Buss AB, med dotterbolagen AB Prebus och Uppsala Läns Trafik AB (ULT) skildes helt från AB Uppsalabuss.

Sedan 1996 utför GUB all stadsbusstrafik i Uppsala.