Resultatet av GUB:s miljöarbete redovisas varje år i vår miljöredovisning. Här finns information om våra miljömål, måluppfyllnad, bakgrund till och planer för vårt miljöarbete.

2019

Miljöredovisning 2018
Klicka på bilden för att öppna miljöredovisningen.

2018

Miljöredovisning 2018
Klicka på bilden för att öppna miljöredovisningen.

2017

Miljöredovisning 2017
Klicka på bilden för att öppna miljöredovisningen.

2016

Miljöredovisning 2016
Klicka på bilden för att öppna miljöredovisningen.