Miljöarbetet redovisas varje år i vår miljöredovisning. Här finns information om våra miljömål och vår måluppfyllnad samt bakgrund till och planer för miljöarbetet.

2019

Miljöredovisning 2018
Klicka på bilden för att öppna miljöredovisningen.

2018

Miljöredovisning 2018
Klicka på bilden för att öppna miljöredovisningen.

2017

Miljöredovisning 2017
Klicka på bilden för att öppna miljöredovisningen.

2016

Miljöredovisning 2016
Klicka på bilden för att öppna miljöredovisningen.