HVO

Alla våra dieselbussar drivs med ren HVO. HVO är en förkortning som står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor. Det är en syntetisk biodiesel som framställs genom hydrering (vätgasbehandling) av växt- och/eller djurfetter. HVO tillverkas huvudsakligen av slakteriavfall, skogsprodukter och rapsolja men i vårt fall är det även förbrukad matolja som utgör råvaran.

Alla våra dieselbussar drivs med ren HVO. HVO är en förkortning som står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor.
GUB:s HVO-drivna bussar är konventionella dieselbussar som drivs med biobränslet HVO istället för fossil diesel

Biodieseln HVO

HVO som fordonsbränsle

Den HVO vi på GUB använder heter Neste MY Förnybar Diesel™ och levereras av Biofuel Express. Globalt sett står avfall och restprodukter för cirka 80 procent av råvarorna. Resten är vegetabiliska oljor. Neste kan använda fler än tio olika råvaror, de restprodukter och avfall de använder är exempelvis animaliskt fett avfall från livsmedelsindustrin, återanvänd matolja, fiskfett från fiskindustrin och restprodukter från matoljeproduktion. Råvaran till den HVO som levereras till den svenska marknaden är dessutom helt fri från palmolja och innehåller endast certifierad PFAD.

Klimatprestandan för HVO är hög, upp till 90 procent lägre utsläpp av CO2 i ett livscykelperspektiv, beroende på vilken råvara som använts. I förbränningsfasen är HVO helt klimatneutral.

Utsläppen av kolväten (HC), partiklar (PM) och kväveoxider (NOX) vid förbränning av HVO är också betydligt lägre än vid användning av konventionell fossil diesel.

Vi driver från och med 2019 alla GUB:s dieselbussar på HVO och har därigenom tillsammans med biogasen uppnått en helt fossilfri trafik.

HVO-drivna bussar

Våra 71 HVO-drivna bussar, varav 51 är ledbussar, skiljer sig inte från andra dieseldrivna bussar utan kan, tack vare att HVO är fritt blandbart med konventionell diesel, drivas med antingen konventionell diesel eller HVO, eller med en valfri blandning av dessa bränslen.

Vi väljer dock att driva alla våra dieselbussar med ren HVO, fri från palmolja och endast certifierad PFAD spårbar till plantage,  med målsättningen att vi aldrig kommer att behöva använda fossil diesel igen.

De 20 HVO-drivna normalbussarna är elhybrider som alltid drivs elektriskt men som har en mindre HVO-driven Euro 6-klassad dieselmotor som används för att generera el när den från rullning och bromsning återvunna energin inte räcker till. Hybridtekniken medför att dessa bussar har en väsentligen lägre energiförbrukning än motsvarande konventionella dieselbussar.

Läs mer om våra hybridbussar här.

Rulla till toppen