Miljöpolicy

Vår miljöpolicy ligger till grund för vårt miljöarbete. I stort sett kan man säga att allt som görs i företaget ska göras i enlighet med miljöpolicyn och att alla som arbetar på GUB ska känna till den.


Målsättning

Vår målsättning är att ligga väl framme då det gäller att nyttja den bästa tillgängliga teknik och utrustning, som finns på marknaden. Syftet är att möta och helst vara bättre än gällande myndighetskrav.

Vi försöker exempelvis motverka skadliga utsläpp genom att köpa in fordon med motorer och avgasrening av bästa miljöklass och ha en förarpersonal som är utbildad i planerad och sparsam körning. Vi arbetar aktivt med åtgärder för att kunna driva våra bussar med förnybara drivmedel, där biogas sedan länge utgjort en stor andel och där vi nu även har 20 st elhybrider och ytterligare 25 st lätthybrider i drift.

Under våren 2022 togs våra 12 första helt eldrivna ledbussar i drift.

Miljötänkandet står alltid i fokus, på alla nivåer och i alla delar av vår verksamhet. Miljöansvaret delas av samtliga medarbetare. För att kunna leva upp till detta ansvar ser vi till att våra medarbetare regelbundet utbildas inom relevanta områden.

Så lyder GUB:s miljöpolicy

GUB ska i sin verksamhet ständigt verka för att minska de negativa effekterna på miljön samt erbjuda ett attraktivt och miljömedvetet kollektivt resande.

Detta uppnår vi genom att

  • Effektivisera användandet av material-, energi- och övriga resurser i vår verksamhet.
  • Arbeta aktivt för förbättringar av infrastruktur, tillgänglighet och kundservice, för ett ökat kollektivt resande.
  • Arbeta med förebyggande insatser vad avser utsläpp, avfall och andra miljöstörningar.
  • Successivt byta till fordon med förbättrad miljöprestanda och som kan drivas med förnybara bränslen eller med el.
  • Ställa krav på våra leverantörer att de ska vara miljömedvetna och ha en god miljöstandard
  • Aktivt medverka i Region Uppsalas och kommunens utveckling för att minska kollektivtrafikens miljöstörningar.
  • Utbilda alla anställda så att de deltar i företagets miljöarbete.
  • Förslag till miljöåtgärder ses positivt och tillvaratas i vårt ständigt förbättrade miljöarbete.
  • Informera om vårt arbete för att minska miljöpåverkan.
  • Miljölagar och förordningar ses som en självklar miniminivå.
Rulla till toppen