Gamla Uppsala Buss AB

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB (GUB). Vi transporterar varje dag nästan 100 000 passagerare i våra gröna stadsbussar i Uppsala i en effektiv kollektivtrafik med så låg miljö- och klimatpåverkan som möjligt. Vi kör även vissa av de gula regionbussar du varje dag ser rulla i och kring staden.

Vi är ett av ett fåtal offentligägda bussbolag i Sverige och ägs av Region Uppsala.

Jag vill bli bussförare på GUB!

Söker du tidtabeller, hittegods eller vill du framföra en synpunkt på oss eller på vår trafik?

Då vi utför linjetrafiken på uppdrag av UL hänvisar vi för dessa ärenden till UL:s hemsida, alternativt UL Kundtjänst tel: 0771-14 14 14 eller ett besök på UL Center i Uppsala centralstation.

Mer information om dessa ämnen på UL:s hemsida finner du via länkarna nedan.

På uppdrag av UL transporterar vi varje dag nästan 100 000 passagerare i våra gröna stadsbussar i en effektiv och miljövänlig kollektivtrafik i Uppsala.

Rulla till toppen