Förnybara drivmedel

Förnybara – och på sikt emissionsfria – drivmedel är en förutsättning för en hållbar kollektivtrafik, inte minst i städer och tätorter. Sedan 2010 har GUB minskat sin årliga förbrukning av fossil diesel med drygt 3,2 miljoner liter och kör sedan 2019 helt förnybart. Våra första helelektriska stadsbussar går i trafik sedan 6 april 2022.

Växthuseffektens och klimatförändringarnas främsta orsak är förbränningen av fossila bränslen och de gaser, främst CO2 (koldioxid), som då bildas och släpps ut i atmosfären. Vi vill därför i så hög grad som möjligt driva våra bussar med förnybara, fossilfria och klimatneutrala alternativ.

För att minska vår miljö- och klimatpåverkan har vi därför valt att använda lokalt producerad biogas, biodieseln HVO (som i vårt fall dessutom är PFAD- och palmoljefri) samt från våren 2022 också helt emissionsfri el för att driva våra bussar och övriga fordon.

Sedan 2010 har GUB stadigt minskat den årliga förbrukningen av fossil diesel från drygt 3,2 miljoner liter 2010 till noll liter från och med 2019, vilket motsvarar drygt 8 300 ton minskade årliga CO2-utsläpp.

Från april 2022 går våra första helt eldrivna stadsbussar i trafik. Den första leveransen bestod av 12 ledbussar som laddas i depån och därför kan trafikera i stort sett alla våra stadsbusslinjer.


Rulla till toppen