Ledningsgruppen för GUB

GUB:s ledningsgrupp, fr. v.: Jonas Skovgaard, Tommy Rydbeck, Anna Sjöberg, Eva Pettersson och Peter Andersson.

VD Jonas Skovgaard
Trafikchef Eva Pettersson
Personalchef Peter Andersson
Teknisk chef Tommy Rydbeck
Ekonomichef Anna Sjöberg

Högupplösta bilder på ledningsgruppen hittar du här.


Fackliga företrädare

Kommunal: 018-444 58 26 (exp)
E-post: kommunal@gub.se
Vision: Kim Jonsson/Shahrokh Rahmani
E-post: vision_GUB@gub.se

OBS! Synpunkter på vår trafik hanteras av UL

eller via besök på UL Center i Uppsala Centralstation, tel: 0771-14 14 14.


Kontaktuppgifter till nyckelfunktioner på GUB

VD


VD Jonas Skovgaard
Tel: 018- 444 58 58
E-post: jonas.skovgaard@gub.se


Trafikavdelningen

Trafikavdelningen planerar och utför trafiken utifrån de tidtabeller och trafikbeställningar – huvudsakligen från UL – som åläggs GUB. Trafikavdelningen, där alla förare ingår, är företagets största. Här kan du få hjälp med specifika frågor kring vår trafik och vårt miljöarbete.

Trafikchef Eva Pettersson
Tel: 018-444 58 15
E-post: eva.pettersson@gub.se

Kvalitetssamordnare/Skadehandläggare Abbas Eftekhari
Tel: 018-444 58 12
E-post: abbas.eftekhari@gub.se

Miljösamordnare/Kommunikatör Mikke Holmberg
Tel: 018-444 58 73
E-post: mikke.holmberg@gub.se

Gruppchef Trafikledare Elinor Hydfors
Tel: 018-444 58 20
E-post: elinor.hydfors@gub.se

Trafikledare Bil 900 Shahrokh Rahmani
Tel: 018-444 58 10

Trafikplanerare Edin Telo
Tel: 018-444 58 13
E-post: edin.telo@gub.se

Trafikplanerare Henrik Karlsson
Tel: 018-444 58 17
E-post: henrik.karlsson@gub.se

Mikael Colm

Trafikteknisk samordnare Mikael Colm
Tel: 018-444 58 23
E-post: mikael.colm@gub.se


Personalavdelningen

Personalavdelningen ansvarar för rekrytering och utbildning av ny personal samt arbetsmiljöfrågor, hälso- och rehabinsatser och övriga personalärenden. Här kan du få hjälp med frågor om avtal, löner m.m. Även IT sorterar under personalavdelningen.

Personalchef Peter Andersson
Tel: 018-444 58 32
E-post: peter.andersson@gub.se

HR-specialist Maja Gavin
Tel: 018-444 58 05
E-post: maja.gavin@gub.se

HR-specialist Lina Burström
(Föräldraledig)
Tel: 018-444 58 35
E-post: lina.burstrom@gub.se

HR-specialist Alexander Näsman
Tel: 018-444 58 81
E-post: alexander.nasman@gub.se

Löneadministratör Ulrika Agnerdahl
Tel: 018-444 58 04
E-post: ulrika.agnerdahl@gub.se

Gruppchef Utbildning Anders Lundell
Tel: 018-444 58 24
E-post: anders.lundell@gub.se

Gruppchef IT Martin Pless
Tel: 018-444 58 55
E-post: martin.pless@gub.se

Systemadministratör Alexander Eriksson
Tel: 018-444 58 56
E-post: alexander.eriksson@gub.se

Systemadministratör Mirja Schönfelder
Tel: 018-444 58 57
E-post: mirja.schonfelder@gub.se


Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för budget och uppföljningar samt fakturering och redovisning. Här kan du få svar på frågor som rör bolagets ekonomi.

Ekonomichef Anna Sjöberg
Tel: 018-444 58 37
E-post: anna.sjoberg@gub.se

Redovisningschef Mona Käll
Tel: 018-444 58 30
E-post: mona.kall@gub.se


Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen ansvarar för våra fordon och fasta anläggningar i form av fastigheter och – i samarbete med UL – skötsel och renoveringar av länets hållplatser. Vår bussverkstad och servicehall där bussarna tankas, tvättas och städas ingår också i tekniska avdelningen. Här kan du få svar på tekniska frågor rörande våra fordon.

Teknisk chef Tommy Rydbeck
Tel: 018-444 58 48
E-post: tommy.rydbeck@gub.se

8-Th

Verkmästare Per Söderberg
Tel: 018-444 58 52
E-post: per.soderberg@gub.se

Verkmästare Daniel Aston
Tel: 018-444 58 45
E-post: daniel.aston@gub.se

Frank Kvame

Administrativ verkmästare Frank Kvame
Tel: 018-444 58 83
E-post: frank.kvame@gub.se

4-Th

Garagemästare Mats Makvandi Karlsson
Tel: 018-444 58 71
E-post: mats.karlsson@gub.se


Övrig kontakt

Om du inte hittat den du söker ovan kan du alltid komma i kontakt med oss via: 018-444 58 00 eller info@gub.se.