Kontaktuppgifter

Nedan finner du kontaktuppgifter till nyckelfunktioner på GUB.

VDVD Jonas Skovgaard
Tel: 018- 444 58 58
E-post: jonas.skovgaard@gub.se

Trafikavdelningen

Trafikavdelningen planerar och utför trafiken utifrån de tidtabeller och trafikbeställningar – huvudsakligen från UL – som åläggs GUB. Trafikavdelningen, där alla förare ingår, är företagets största. Här kan du få hjälp med specifika frågor kring vår trafik och vårt miljöarbete.


Trafikchef Eva Pettersson
Miljösamordnare
Tel: 018-444 58 15
E-post: eva.pettersson@gub.se

Trafikplanerare Edin Telo
Tel: 018-444 58 13
E-post: edin.telo@gub.se
 
Trafikassistent Abbas Eftekhari
Skadehandläggare
Tel: 018-444 58 12
E-post: abbas.eftekhari@gub.se

Miljöadministratör Mikke Holmberg
Skadehandläggare
Tel: 018-444 58 73
E-post: mikke.holmberg@gub.se
Mikael Colm
Trafikassistent Mikael Colm
Tel: 018-444 58 23
E-post: mikael.colm@gub.se
 
Gruppchef Trafikledare Elinor Hydfors
Tel: 018-444 58 20
E-post: elinor.hydfors@gub.se

Trafikledare Bil 900 Shahrokh Rahmani
Tel: 018-444 58 10

Personalavdelningen

Personalavdelningen ansvarar för rekrytering och utbildning av ny personal samt arbetsmiljöfrågor, hälso- och rehabinsatser och övriga personalärenden. Här kan du få hjälp med frågor om avtal, löner m.m.


Personalchef Peter Andersson
Tel: 018-444 58 32
E-post: peter.andersson@gub.se

HR-generalist Maja Gavin
Tel: 018-444 58 05
E-post: maja.gavin@gub.se

HR-generalist Lina Burström
Tel: 018-444 58 35
E-post: lina.burstrom@gub.se

HR-generalist Alexander Näsman
Tel: 018-444 58 81
E-post: alexander.nasman@gub.se

Systemadministratör Martin Pless
Tel: 018-444 58 55
E-post: martin.pless@gub.se

Löneadministratör Ulrika Agnerdahl
Tel: 018-444 58 04
E-post: ulrika.agnerdahl@gub.se

Gruppchef Utbildning Anders Lundell
Tel: 018-444 58 24
E-post: anders.lundell@gub.se

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för budget och uppföljningar samt fakturering och redovisning. Här kan du få svar på frågor som rör bolagets ekonomi.


Ekonomichef Anna Sjöberg
Tel: 018-444 58 37
E-post: anna.sjoberg@gub.se

Redovisningschef Mona Käll
Tel: 018-444 58 30
E-post: mona.kall@gub.se

Administrativ assistent
Helene Rosander
Tel: 018-444 58 06
E-post: helene.rosander@gub.se

Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen ansvarar för våra fordon och fasta anläggningar i form av fastigheter och – i samarbete med UL – skötsel och renoveringar av länets hållplatser. Vår bussverkstad och servicehall där bussarna tankas, tvättas och städas ingår också i tekniska avdelningen. Här kan du få svar på tekniska frågor rörande våra fordon.


Teknisk chef Tommy Rydbeck
Tel: 018-444 58 48
E-post: tommy.rydbeck@gub.se
8-Th
Verkmästare Per Söderberg
Tel: 018-444 58 52
E-post: per.soderberg@gub.se

Verkmästare Daniel Aston
Tel: 018-444 58 45
E-post: daniel.aston@gub.se
Frank Kvame
Administrativ verkmästare Frank Kvame
Tel: 018-444 58 83
E-post: frank.kvame@gub.se
4-Th
Garagemästare Mats Makvandi Karlsson
Tel: 018-444 58 71
E-post: mats.karlsson@gub.se

Gamla Uppsala Buss AB

Besöksadress: Suttungs gränd 3

Box 167
751 04 Uppsala

Tel: 018-444 58 00
E-post: info@gub.se

org. nr 556036-0959

Ledningsgruppen för GUB

VD Jonas Skovgaard
Trafikchef Eva Pettersson
Personalchef Peter Andersson
Teknisk chef Tommy Rydbeck
Ekonomichef Anna Sjöberg

Högupplösta bilder på ledningsgruppen hittar du här.

Fackliga företrädare

Kommunal: 018-444 58 26 (exp)
E-post: kommunal@gub.se
Unionen: Shahrokh Rahmani
E-post: shahrokh.rahmani@gub.se

OBS! Synpunkter på vår trafik hanteras av UL

Kontakta dem via besök på UL Center i Uppsala Centralstation, tel: 0771-14 14 14 eller via hemsidan ul.se.