På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till nyckelfunktioner på GUB. Funktioner/personer är indelade utifrån företagets olika avdelningar.


OBS! Synpunkter på vår trafik hanteras av UL

eller via besök på UL Center i Uppsala Centralstation, tel: 0771-14 14 14.


Tjänstgörande trafikledning

Tjänstgörande trafikledare (inre) kan nås på följande nummer:


Ledningsgruppen för GUB

GUB:s ledningsgrupp, fr. v.: Jonas Skovgaard, Tommy Rydbeck, Anna Sjöberg, Eva Pettersson och Peter Andersson.

F.d. VD – Jonas Skovgaard
Trafikchef och t.f. VD – Eva Pettersson
Personalchef – Peter Andersson
Teknisk chef – Tommy Rydbeck
Ekonomichef – Anna Sjöberg

Högupplösta bilder på ledningsgruppen hittar du här.


Kontaktuppgifter till nyckelfunktioner på GUB

VD


VD
Vakant
Tel:
E-post: 


Trafikavdelningen

Trafikavdelningen planerar och utför trafiken utifrån de tidtabeller och trafikbeställningar – huvudsakligen från UL – som åläggs GUB. Trafikavdelningen, där även alla förare ingår, är företagets största. Här kan du få hjälp med specifika frågor kring vår trafik och vårt miljöarbete.

Trafikchef och t.f. VD
Eva Pettersson
Tel: 018-444 58 15
E-post: eva.pettersson@gub.se

Kvalitetssamordnare/Skadehandläggare
Abbas Eftekhari
Tel: 018-444 58 12
E-post: abbas.eftekhari@gub.se

Miljösamordnare/Kommunikatör
Mikke Holmberg
Tel: 018-444 58 73
E-post: mikke.holmberg@gub.se

Gruppchef Trafikledare
Elinor Hydfors
Tel: 018-444 58 20
E-post: elinor.hydfors@gub.se

Trafikledare Bil 900
Shahrokh Rahmani
Tel: 018-444 58 10
E-post: shahrokh.rahmani@gub.se

Trafikplanerare
Edin Telo
Tel: 018-444 58 13
E-post: edin.telo@gub.se

Trafikplanerare
Henrik Karlsson
Tel: 018-444 58 17
E-post: henrik.karlsson@gub.se

Trafikteknisk samordnare
Emma Jansson
Tel: 018-444 58 25
E-post: emma.jansson@gub.se


Personalavdelningen

Personalavdelningen ansvarar för rekrytering och utbildning av ny personal samt arbetsmiljöfrågor, hälso- och rehabinsatser och övriga personalärenden. Här kan du få hjälp med frågor om avtal, löner m.m.

Personalchef
Peter Andersson
Tel: 018-444 58 32
E-post: peter.andersson@gub.se

HR-specialist
Maja Gavin
Tel: 018-444 58 05
E-post: maja.gavin@gub.se

HR-generalist
Madelene Holm
Tel: 018-444 58 81
E-post: madelene.holm@gub.se

Erik Gustafsson

Gruppchef Utbildning
Erik Gustafsson
Tel: 070-268 22 48
E-post: erik.gustafsson@gub.se

Löneadministratör
Ulrika Agnerdahl
Tel: 018-444 58 04
E-post: ulrika.agnerdahl@gub.se


Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för budget och uppföljningar samt fakturering och redovisning. Här kan du få svar på frågor som rör bolagets ekonomi.

Ekonomichef
Anna Sjöberg
Tel: 018-444 58 37
E-post: anna.sjoberg@gub.se

Redovisningschef
Mona Käll
Tel: 018-444 58 30
E-post: mona.kall@gub.se


Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen ansvarar för våra fordon och fasta anläggningar i form av fastigheter och – i samarbete med UL – skötsel och renoveringar av länets hållplatser. Vår bussverkstad och servicehall där bussarna tankas, tvättas och städas ingår också i tekniska avdelningen. Här kan du få svar på tekniska frågor rörande våra fordon.

Teknisk chef
Tommy Rydbeck
Tel: 018-444 58 48
E-post: tommy.rydbeck@gub.se

Frank Kvame

Verkstadschef
Frank Kvame
Tel: 018-444 58 83
E-post: frank.kvame@gub.se

4-Th

Garagemästare
Mats Makvandi Karlsson
Tel: 018-444 58 71
E-post: mats.karlsson@gub.se

Verkmästare
Alexander Viking
Tel: 018-444 58 52
E-post: alexander.viking@gub.se

Verkmästare
Jens Söderström
Tel: 018-444 58 45
E-post: jens.soderstrom@gub.se


IT-avdelningen

IT-avdelningen handhar drift, support och viss utveckling av våra system samt ansvarar för inköp av hård- och mjukvara.

Gruppchef IT
Martin Pless
Tel: 018-444 58 55
E-post: martin.pless@gub.se

Systemadministratör
Alexander Eriksson
Tel: 018-444 58 56
E-post: alexander.eriksson@gub.se

Systemadministratör
Mirja Schönfelder
Tel: 018-444 58 57
E-post: mirja.schonfelder@gub.se


Övrig kontakt

Fackliga företrädare

Kommunal logotyp

Kommunal: 018-444 58 26 (exp)
E-post: kommunal@gub.se

Vision logotyp

Vision: Hanna Berthsdotter/Shahrokh Rahmani
E-post: vision_GUB@gub.se


Om du inte hittat den du söker ovan kan du alltid komma i kontakt med oss via: 018-444 58 00 eller info@gub.se.