Verksamhet

Effektiv kollektivtrafik med minimal miljö- och klimatpåverkan

En effektiv kollektivtrafik med liten miljö- och klimatpåverkan till nytta för Uppsalas resenärer är vad GUB i första hand erbjuder.

Stadsbussarna i Uppsala

GUB kör alla stadsbussarna i Uppsala på uppdrag av förvaltningen Trafik och samhälle (UL) i Region Uppsala. Det gäller samtliga stadsbusslinjer 1-14. Den miljövänliga stadsbusstrafiken utförs med gröna bussar i UL:s design.

Regionbussarna

Effektiv miljövänlig kollektivtrafik med gula regionbussar

Utöver stadstrafiken i Uppsala kör GUB även vissa av regionbussarna i UL:s linjenät. Det är linjerna 110 och 115 mellan Uppsala och Storvreta samt linje 111 mellan Uppsala och Bälinge. Den miljövänliga regionbusstrafiken utförs med gula bussar i UL:s design.


Övrig trafikverksamhet

Sjukresor

Utöver linjetrafiken utför GUB även sjukresor på beställning från Region Uppsala. Denna trafik utförs i mindre bussar i GUB:s egna färger; vita bussar med gul-blå och gröna ränder.

Biblioteksbussar

Förser Uppsala kommuns biblioteksbussar med förare.

GUB tillhandahåller förare till de två biblioteksbussar (Barbro och Calle, efter Barbro Lindgren och Carl von Linné) som ägs av Uppsala kommun.


Bussförarutbildning

GUB utbildar bussförare och övrig personal i allt från D-körkortsutbildning och YKB till interna kurser.

GUB erbjuder en betald bussförarutbildning till D-körkort och YKB.

Utbildningen genomförs några gånger per år och varar i cirka 13 veckor. Under utbildningstiden utgår utbildningslön. Efter avklarad utbildning erbjuds en tillsvidareanställning med en inledande provanställning på sex månader.

För att kunna gå vår utbildning ska du:

De som redan har ett giltigt D-kort och YKB kommer att genomgå en kortare intern utbildning för att lära dig linjenät, biljettsystem, kommunikationsradio och övriga interna system och rutiner.

Mer information om våra utbildningar och hur du söker arbete på GUB hittar du under fliken Jobba hos oss.


Teknik och fastighet

Bussverkstad och servicehall

I verksamheten ingår även en fullserviceverkstad för våra fordon. Våra kvalificerade servicetekniker klarar allt från löpande servicearbeten till stora motor- och växellådsreparationer, liksom kaross-, glas- och lackarbeten.

I våra servicehallar tvättar, städar och tankar vi våra fordon samt fyller på oljor och andra vätskor vid behov.

Hållplatsservice

Hållplatsservice i hela regionen

I samarbete med UL utför vi reparations- och underhållsarbeten på regionens samtliga busshållplatser.

Det rör t.ex. skyltning, reparations- och renoveringsarbeten på busskurer, bänkar och övriga installationer på hållplatserna.

GUB har egna verkstäder för såväl teknik som karosseri och lackering.

Fordonsuthyrning

Förskolebussar i Uppsala

GUB äger och utför service och reparationer på de förskolebussar som Uppsala kommun leasar för sin mobila förskoleverksamhet. Bussarna körs av förskolans personal som utbildats och YKB-fortbildas vid GUB:s förarutbildning.

Förskolebussarna är vitlackerade och stripade med bilder från verksamheten.

Mer information om Uppsala kommuns mobila förskolor hittar du här.

Förskolebussarna heter Pelle, Maja, Gullan, Frida, Fritz, Friskus och Trisse – döpta efter katterna i Gösta Knutssons berättelser om Uppsalakatten Pelle Svanslös.

Trafiksäkerhetspolicy

GUB ska vara och betraktas som ett föredöme i trafiken och ständigt verka aktivt för ökad trafiksäkerhet. Ansvar och medvetenhet för trafiksäkerheten ska finnas som en naturlig del i arbetet.

I Uppsalas täta stadstrafik är fokus på trafiksäkerheten ett måste för att undvika olyckor.

Detta uppnår vi genom att

  • genomföra regelbundna alkohol och drogtester samt medicinkontroller utifrån vår alkohol- och drogpolicy
  • köra efter rådande trafiksituation och med hänsyn till övriga trafikanter, passagerare, fordon och till miljön
  • respektera och följa kör- och vilotidsregler samt ta ansvar för att informera om förändringar i gällande tillstånd
  • tillse att vi regelbundet kontrollerar och åtgärdar våra fordon enligt gällande rutiner
  • stå bakom regeringens Nollvision och medverka i utvecklingen av ett säkert och tillgängligt resande för alla
  • respektera och följa våra rutiner avseende samtal i mobiltelefon under färd
  • arbeta med utbildning, information och personalvård på ett sådant sätt att vår personal trivs och känner engagemang och ansvar i trafiksäkerhetsfrågor
  • ha ett väl fungerande system för rapportering, utredning och uppföljning av alla händelser, fel och avvikelser

Tillämpningar i verksamheten

System för säker körning

På GUB använder vi systemet Senseair SafeStart för att kontrollera att våra bussar framförs av kompetenta förare i trafiksäkert skick.
Titta på filmen för att se hur det fungerar.

Läs mer om Senseair SafeStart på Senseairs hemsida.

Rulla till toppen