Stadsbussarna i Uppsala och viss regiontrafik i Uppsalas närhet
GUB kör stadsbussarna i Uppsala samt viss regiontrafik i Uppsalas närhet på uppdrag av UL.

Linjetrafik

Stadsbussarna i Uppsala

GUB kör alla stadsbussarna i Uppsala på uppdrag av förvaltningen Trafik och samhälle (UL) i Region Uppsala. Det gäller samtliga stadsbusslinjer 1-12 och servicelinjerna 30-32. Den miljövänliga stadsbusstrafiken utförs med gröna bussar i UL:s design.

Regionbussarna

Utöver stadstrafiken i Uppsala kör GUB även vissa av regionbussarna i UL:s linjenät. Det är linjerna 110 och 115 mellan Uppsala och Storvreta samt linje 111 mellan Uppsala och Bälinge. Den miljövänliga regionbusstrafiken utförs med gula bussar i UL:s design.


Övrig trafik

Sjukresor

Utöver linjetrafiken utför GUB även sjukresor på beställning från Region Uppsala. Denna trafik utförs i mindre bussar i GUB:s egna färger; vita bussar med gul-blå och gröna ränder.

Biblioteksbussar

GUB tillhandahåller förare till de två biblioteksbussar (Barbro och Calle, efter Barbro Lindgren och Carl von Linné) som ägs av Uppsala kommun.


Trafiksäkerhetspolicy

GUB ska vara och betraktas som ett föredöme i trafiken och ständigt verka aktivt för ökad trafiksäkerhet.

Ansvar och medvetenhet för trafiksäkerheten ska finnas som en naturlig del i arbetet.

Detta uppnår vi genom att

 • genomföra regelbundna alkohol och drogtester samt medicinkontroller utifrån vår alkohol-, och drogpolicy
 • köra efter rådande trafiksituation och med hänsyn till övriga trafikanter, passagerare, fordon och till miljön
 • respektera och följa kör- och vilotidsregler samt ta ansvar för att informera om förändringar i gällande tillstånd
 • tillse att vi regelbundet kontrollerar och åtgärdar våra fordon enligt gällande rutiner
 • stå bakom regeringens Nollvision och medverka i utvecklingen av ett säkert och tillgängligt resande för alla
 • respektera och följa våra rutiner avseende samtal i mobiltelefon under färd
 • arbeta med utbildning, information och personalvård på ett sådant sätt att vår personal trivs och känner engagemang och ansvar i trafiksäkerhetsfrågor
 • ha ett väl fungerande system för rapportering, utredning och uppföljning av alla händelser, fel och avvikelser
GUB ska vara och betraktas som ett föredöme i trafiken och ständigt verka aktivt för ökad trafiksäkerhet
I Uppsalas täta stadstrafik är fokus på trafiksäkerheten ett måste för att undvika olyckor.

Tillämpningar i verksamheten

 • Mobiltelefonpolicy
 • Passagerare/platser
 • Alkohol/drogpolicy
 • Alkolås/system för säker körning
 • Körkorts-/behörighetskontroller

System för säker körning

På GUB använder vi systemet Senseair SafeStart för att kontrollera att våra bussar framförs av kompetenta förare i trafiksäkert skick.
Titta på filmen för att se hur det fungerar.

Läs mer om Senseair SafeStart på Senseairs hemsida.


Fordonsuthyrning

Förskolebussar

GUB äger och utför service och reparationer på de förskolebussar som Uppsala kommun leasar för sin mobila förskoleverksamhet. Bussarna körs av förskolans personal som utbildats och YKB-fortbildas vid GUB:s förarutbildning.

Förskolebussarna är vitlackerade och stripade med bilder från verksamheten.

Mer information om Uppsala kommuns mobila förskolor hittar du här.

Förskolebussar i Uppsala
Förskolebussarna heter Pelle, Maja, Gullan, Frida, Fritz, Sissi och Trisse – döpta efter katterna i Gösta Knutssons berättelser om Uppsalakatten Pelle Svanslös.

Teknik och fastighet

Bussverkstad och servicehall
GUB har egna verkstäder för såväl teknik som karosseri och lackering.

Bussverkstad och servicehall

I verksamheten ingår även en fullserviceverkstad för våra fordon. Våra kvalificerade servicetekniker klarar allt från löpande servicearbeten till stora motor- och växellådsreparationer, liksom kaross-, glas- och lackarbeten.

I våra servicehallar tvättar, städar och tankar vi våra fordon samt fyller på oljor och andra vätskor vid behov.

Hållplatsservice

I samarbete med UL utför vi reparations- och underhållsarbeten på regionens samtliga busshållplatser.

Det rör t.ex. skyltning, reparations- och renoveringsarbeten på busskurer, bänkar och övriga installationer på hållplatserna.