Stadsbussarna i Uppsala och regionbussarna i dess närhet
GUB kör stadsbussarna i Uppsala samt viss regiontrafik i Uppsalas närhet på uppdrag av UL.

Linjetrafik

Stadsbussarna i Uppsala

GUB kör stadsbussarna i Uppsala på uppdrag av förvaltningen Trafik och samhälle (UL) i Region Uppsala. Det gäller samtliga stadsbusslinjer 1-12 och servicelinjerna 30-32. Stadsbusstrafiken utförs med gröna bussar i UL:s design.

Regionbussarna

Utöver stadstrafiken i Uppsala kör GUB även vissa av regionbussarna i UL:s linjenät. Det är linjerna 110 och 115 mellan Uppsala och Storvreta samt linje 111 mellan Uppsala och Bälinge. Regionbusstrafiken utförs med gula bussar i UL:s design.

Övrig trafik

Omsorgsbussar

Utöver den beställda linjetrafiken utför GUB även sjukresor på beställning från Region Uppsala. Denna trafik utförs i mindre bussar i GUB:s egna färger; vita bussar med gul-blå och gröna ränder.

Biblioteksbussar

GUB tillhandahåller förare till de två biblioteksbussar (Astrid och Barbro) som ägs av Uppsala kommun.

Beställningstrafik

GUB utför också en mindre del beställningstrafik, huvudsakligen på beställning av vår ägare Region Uppsala och Uppsala kommun. För ändamålet finns en charterbuss i GUB:s färger.

Fordonsuthyrning

Förskolebussar

GUB äger och utför service och reparationer på de fem förskolebussar som Uppsala kommun leasar för sin mobila förskoleverksamhet. Bussarna körs av förskolans personal som utbildats och YKB-fortbildas vid GUB:s förarutbildning.

Förskolebussarna är vita med olika bilder från verksamheten för varje buss.

Förskolebussarna heter Pelle, Maja, Gullan, Frida och Fritz – döpta efter katterna i Gösta Knutssons berättelser om Uppsalakatten Pelle Svanslös.
Bussverkstad och servicehall
GUB har egna verkstäder för såväl teknik som karosseri och lackering.

Teknik och fastighet

Bussverkstad och servicehall

I verksamheten ingår även en fullserviceverkstad för våra fordon. Vi klarar allt från löpande servicearbeten till stora motor- och växellådsreparationer, liksom kaross-, glas- och lackarbeten. I våra servicehallar tvättar, städar och tankar vi våra fordon samt fyller på oljor och andra vätskor vid behov.

Hållplatsservice

I samarbete med UL utför vi reparations- och underhållsarbeten på regionens samtliga busshållplatser. Det rör t.ex. skyltning, reparations- och renoveringsarbeten på busskurer, bänkar och övriga installationer på hållplatserna.