Organisation och styrelse

Vem gör vad?

Ledningsgrupp

 • VD – Stefan von Below
 • Teknisk chef – Tommy Rydbeck
 • Ekonomichef – Anna Sjöberg
 • Trafikchef – Eva Pettersson
 • Personalchef – Peter Andersson

Kontaktuppgifter finns under Kontakta oss.


VD

Verkställande direktören har det yttersta ansvaret för den dagliga ledningen av bolagets hela verksamhet, strategi- och utvecklingsfrågor, miljöarbete, avtal m.m.

VD är högste tjänsteman och är sammankallande i företagets ledningsgrupp samt föredragande inför bolagets styrelse. Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets ledning och sammanträder regelbundet under året.

Stefan von Below
VD Stefan von Below

Ekonomiavdelning

Vår ekonomiavdelning leds av ekonomichef Anna Sjöberg och svarar främst för löpande redovisning av bolagets samtliga ekonomiska transaktioner samt ekonomiska rapporter till företagsledning och styrelse.

Här hanteras även vår administration, information och arkiv/diarium.

Redovisningschef Mona Käll och ekonomichef Anna Sjöberg

Trafikavdelning

Vår trafikavdelning leds av trafikchef Eva Pettersson och svarar främst för de dagliga busstransporterna, trafikledning, personalplanering, uniformshantering, användandet av bussar, arbetsledning (inklusive råd och anvisningar) av förare, skadehantering och miljöledningssystem.

En av våra miljövänliga elhybridbussar på S:t Olofsgatan

Personalavdelning

Vår personalavdelning leds av personalchef Peter Andersson och här hanteras  personalärenden; rekryteringar, anställningar, utbildning, pensioner, intyg, sjukfrånvaro, rehab, personalförsäkringar och löneavtal/revision.

I avdelningen ingår även lönehanteringen och IT.

Maja Gavin är HR-specialist på vår personalavdelning

Teknisk avdelning

Vår tekniska avdelning leds av tekniske chefen Tommy Rydbeck. Vår verkstad svarar främst för service och underhåll samt reparationer på våra bussar inklusive plåt- och lackarbeten samt reservdelsförråd.

Vår tekniska avdelning svarar också för anskaffning och försäljning av fordon samt teknisk fastighetsförvaltning.

Ansvar för hållplatsarbeten och servicehall ligger också under den tekniska avdelningen.

Tekniker med olika specialkompetenser samverkar för att hålla bussarna i bra skick

Organisationsschema

Klicka på bilden för att öppna en större version.

Styrelsen i GUB år 2023-2026

Bolagets styrelse har det yttersta ansvaret för bolagets ledning. Styrelsen utses av Regionfullmäktige i Region Uppsala och består av ordförande, 1:e och 2:e vice ordföranden, fyra ledamöter och en personalföreträdare från bolagets anställda.

 • Ordförande – Peter Book
 • 1:e vice ordförande – Thea Andersson
 • 2:e vice ordförande – Johan Sundman
 • Ledamot – Mia Nordström
 • Ledamot – Kjell Haglund
 • Ledamot – Niclas Malmberg
 • Ledamot – Andrew Lauder
 • Personalföreträdare, Kommunal (GUB) – Stefan Granath

Högupplösta bilder på styrelsen och dess medlemmar finns här.

Rulla till toppen