I vårt bildgalleri för pressbilder finns bilder från vår verksamhet och på nyckelpersoner såsom styrelse och styrelseledamöter, liksom företagets ledningsgrupp. Bilderna finns i hög upplösning för tryck/utskrift samt i lägre upplösning för web- och skärmanvändning.

OBS! Samtliga foton, även de högupplösta är i RGB-format och kräver konvertering till CMYK innan tryck.


Användningsrättigheter

Bilderna är fria att publiceras tillsammans med redaktionell text som berör Gamla Uppsala Buss AB:s verksamhet, men vid publicering krävs att Gamla Uppsala Buss, och/eller i förekommande fall fotografens namn, anges som källa.

Grafisk profil

Logotyper och övrigt grafiskt material finner du under Grafisk profil.


Kategorier


Ledning

Ledningsgrupp

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
GUB:s ledningsgrupp. Fr.v. VD Jonas Skovgaard, teknisk chef Tommy Rydbeck, ekonomichef Anna Sjöberg, trafikchef Eva Pettersson och personalchef Peter Andersson.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp

VD Jonas Skovgaard

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
GUB:s VD, Jonas Skovgaard.
GUB:s VD, Jonas Skovgaard.
GUB:s VD, Jonas Skovgaard.
GUB:s VD, Jonas Skovgaard bakom ratten på en av företagets bussar. Jonas har körkort för buss men kör inte yrkesmässigt.
GUB:s VD, Jonas Skovgaard.
GUB:s VD, Jonas Skovgaard.
GUB:s VD, Jonas Skovgaard.
GUB:s VD, Jonas Skovgaard.
GUB:s VD, Jonas Skovgaard.
GUB:s VD, Jonas Skovgaard.
GUB:s VD, Jonas Skovgaard.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp

Trafikchef Eva Pettersson

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
GUB:s trafikchef Eva Pettersson.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp

Ekonomichef Anna Sjöberg

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
GUB:s ekonomichef Anna Sjöberg.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp

Personalchef Peter Andersson

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
GUB:s personalchef Peter Andersson.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp

Teknisk chef Tommy Rydbeck

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
GUB:s tekniske chef Tommy Rydbeck.
GUB:s tekniske chef Tommy Rydbeck.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp


Styrelse

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
GUB:s styrelse. Fr.v.: Lena Rönnberg, Joakim Hedberg, Niclas Malmberg, Peter Book, Mia Nordström, Troels Nielsen, Bengt Neteborn och Hannes Nelander.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp

Ordförande Peter Book

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
GUB:s styrelseordförande Peter Book.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp

1:e vice ordförande Niclas Malmberg

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
GUB:s 1:e vice styrelseordförande Niclas Malmberg.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp

2:e vice ordförande Lena Rönnberg

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
GUB:s 2:e vice styrelseordförande Lena Rönnberg.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp

Ledamöter

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
GUB:s styrelseledamot Mia Nordström.
GUB:s styrelseledamot Hannes Nelander.
GUB:s styrelseledamot Troels Nielsen.
GUB:s styrelseledamot Bengt Neteborn.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp

Personalföreträdare (Kommunal) Joakim Hedberg

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
GUB:s personalrepresentant i bolagsstyrelsen, Joakim Hedberg.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp


Exteriörer

Huvudkontor

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
GUB:s huvudkontor på Suttungs gränd 3 i Uppsala.

Högerklicka på respektive länk för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp

Stadsbussdepå Fyrislund

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
Stadsbussdepån i Fyrislund i fågelperspektiv från sydost.
Foto: Jonas Bilberg
Stadsbussdepån i Fyrislund i fågelperspektiv från söder.
Foto: Jonas Bilberg
Stadsbussdepån i Fyrislund sedd från söder.
Foto: Jonas Bilberg
Södra fasaden av verkstadsbyggnaden vid stadsbussdepån i Fyrislund som inrymmer GUB:s verkstäder och utbildningsavdelning.
Norra fasaden av verkstadsbyggnaden vid stadsbussdepån i Fyrislund som inrymmer GUB:s verkstäder och utbildningsavdelning.
Servicehallen vid stadsbussdepån i Fyrislund där varje dygn bussarna städas, tvättas och fylls med vätskor som HVO samt t.ex. spolarvätska och kylvätska efter behov. Byggnaden inrymmer även lokaler för fastighets- och hållplatsservice.
Servicehallen vid stadsbussdepån i Fyrislund där varje dygn bussarna städas, tvättas och fylls med vätskor som HVO samt t.ex. spolarvätska och kylvätska efter behov. Byggnaden inrymmer även lokaler för fastighets- och hållplatsservice.
GUB:s företagslogotyp tillsamans med fastighetsägaren, Region Uppsalas, på verkstadsbyggnadens norra fasad.
GUB:s företagslogotyp tillsamans med fastighetsägaren, Region Uppsalas, på verkstadsbyggnadens norra fasad.

Högerklicka på respektive länk för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp


Verksamhet

It

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
Alexander Eriksson och Mirja Schönfelder är två av våra systemtekniker som här ses konfigurera brandväggen.
Martin Pless och Alexander Eriksson patchar nya uttag i huvudkontorets lokala nätverk.
Alexander Eriksson patchar nya uttag i huvudkontorets lokala nätverk.
Alexander Eriksson patchar nya uttag i huvudkontorets lokala nätverk.
Martin Pless byter band i backup-stationen.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp


Miljö

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
Våren 2022 väntas de första helelektriska ledbussarna i Uppsala tas i bruk.
Foto: MAN
Sprillans nya biogasledbussar med lätthybridteknik som just är i färd med att sättas i trafik. Hösten 2021 är det tio bussar som levererats för att ersätta äldre bussar. Sedan tidigare har GUB ytterligare 15 likadana bussar.
Närmare 60 procent av GUB:s bussar drivs med biogas. Biogasbussarna känns igen på att de har tankarna under kåpan på bussens tak.
Sedan 2015 har GUB 20 elhybridbussar i trafik. Dessa förbrukar mer än 20 procent mindre bränsle, jämfört med motsvarande konventionell buss. De innebär därför en stor och kostnadseffektiv miljöbesparing för Uppsalas invånare. Under vintern 2020-21 togs dessutom 15 nya biogasbussar med lätthybridteknik i drift vilka också de är betydligt bränslesnålare än sina konventionella syskonbussar.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp


Trafikavdelning

Bussar

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
Biogashybridledbuss på linje 4 mot Årsta norra vid Gränbystaden.
Foto: Jonas Bilberg
Biogashybridledbuss på linje 8 mot Ärna vid Uppsala Centralstation.
Foto: Jonas Bilberg
Biogashybridledbuss på linje 3 mot Nyby vid korsningen Bäverns gränd/Kungsängsgatan.
Foto: Jonas Bilberg
Biogashybridledbuss på linje 11 mot Fyrislund på Bäverns gränd.
Foto: Jonas Bilberg
Biogashybridledbuss på linje 8 mot Ärna på Bäverns gränd.
Foto: Jonas Bilberg
Biogashybridledbuss på linje 11 mot Gottsunda lämnar Centralstationen via Bäverns gränd.
Biogasledbussar på linje 4 och 3 på Vaksalagatan utanför Uppsala Konsert & Kongress.
Biogasbuss på linje 6 på Storgatan.
Biogashybridledbuss på linje 2 på Vaksalagatan utanför Uppsala Konsert & Kongress.
Biogashybridledbuss på linje 11 på Storgatan.
Biogasledbuss på linje 6 på Storgatan.
Biogashybridledbuss vid Uppsala slott.
Foto: Jacob Almgren
Biogashybridledbuss på Drottning Kristinas väg.
Foto: Jacob Almgren
Biogashybridledbuss på Drottning Kristinas väg.
Foto: Jacob Almgren
Elhybridbuss på linje 11 och biogasbuss på linje 10 på Stationsgatan.
Biogasbuss på linje 10 och ledbuss på linje 11 på Stationsgatan.
Biogasbuss på linje 10 och ledbuss på linje 11 på Stationsgatan.
Ledbuss på linje 11 på Stationsgatan.
Biogasledbuss på linje 1 (moturs) på Övre Slottsgatan utanför Carolina Rediviva.
Biogasledbuss på linje 2 mot Gamla Uppsala utanför Carolina Rediviva.
Biogasledbuss på linje 7 mot Gottsunda utanför Carolina Rediviva.
Biogasledbuss på linje 7 mot Fyrislund utanför Carolina Rediviva.
Biogasledbuss på linje 2 mot Gamla Uppsala utanför Carolina Rediviva.
Biogasledbuss på linje 1 (moturs) på Övre Slottsgatan utanför Carolina Rediviva.
Biogasledbuss på linje 7 mot Fyrislund utanför Carolina Rediviva.
Biogasledbuss på linje 3 angör Gottsunda torg på väg mot Östra Gottsunda.
Biogasledbuss på linje 3 angör Gottsunda torg på väg mot Östra Gottsunda.
Biogasledbuss på linje 3 mot Östra Gottsunda och HVO-ledbuss på linje 3 mot Östra Nyby angör Gottsunda torg.
Biogashybridledbuss på linje 3 angör Gottsunda torg på väg mot Östra Gottsunda.
Biogashybridledbuss på linje 3 angör Gottsunda torg på väg mot Östra Gottsunda.
Biogashybridledbuss på linje 3 avgår från Gottsunda torg på väg mot Östra Gottsunda.
Biogasledbuss på linje 7 mot Fyrislund angör Gottsunda torg.
Biogasledbuss på linje 7 mot Fyrislund angör Gottsunda torg.
Biogasledbuss på linje 7 mot Gottsunda avgår från Gottsunda torg.
Biogashybridledbuss på linje 6 mot Slavsta angör Flogsta centrum.
Biogashybridledbuss på linje 6 mot Slavsta angör Flogsta centrum.
Biogasledbuss på linje 6 mot Flogsta angör Flogsta centrum.
Biogasbuss på linje 12 mot Ultuna angör Flogsta centrum.
Biogasledbuss på linje 6 mot Flogsta angör Flogsta centrum.
Biogasledbuss på linje 6 mot Slavsta angör Flogsta centrum.
En av GUB:s sjukresebussar, utrustad med bakgavellyft för lastning/lossning av rullstolar.
En av GUB:s sjukresebussar, utrustad med bakgavellyft för lastning/lossning av rullstolar.
En av GUB:s sjukresebussar.
En av GUB:s sjukresebussar.
En av GUB:s sjukresebussar.
Två ledbussar möts på Dag Hammarskjölds väg utanför Carolina Rediviva.
Tre ledbussar möts på Dag Hammarskjölds väg utanför Carolina Rediviva.
Två ledbussar på Dag Hammarskjölds väg utanför Carolina Rediviva.
Två ledbussar på Dag Hammarskjölds väg utanför Carolina Rediviva.
Biogasbuss på linje 1 (moturs) på Dag Hammarskjölds väg utanför Carolina Rediviva.
Ledbuss på Dag Hammarskjölds väg nedanför slottet.
Biogasledbuss på linje 5 mot Sävja svänger söderut på Kungsgatan i korsningen med Bäverns gränd, samtidigt möte med en regionbuss (ej GUB) som svänger norrut.
Biogasbuss på linje 9 mot Bergsbrunna på länsväg C601 vid Östra Vindbrovägen där Uppsala Vattens biogasanläggning ligger.
Ledbuss på länsväg C601 nära Östra Vindbrovägen.
Ledbussar vid hållplatser på Stora torget. (Hållplatserna vid torget finns ej längre kvar.)
Biogasledbuss på linje 7 mot Gottsunda på Dag Hammarskjölds väg utanför Carolina Rediviva.
Biogasledbuss på linje 7 mot Gottsunda på Dag Hammarskjölds väg vid korsningen Thunbergsvägen.
Biogasbuss på linje 11 mot Fyrislund svänger ner på Drottninggatan från Dag Hammarskjölds väg vid toppen av Carolinabacken.
Biogasbuss på linje 1 (medurs) på Övre Slottsgatan.
Elhybridbuss på linje 6 mot Flogsta på S:t Olofsgatan i höjd med Universitetshuset.
Biogasbuss på linje 1 (moturs) på Kyrkogårdsgatan vid cirkulationsplatsen på S:t Johannesgatan.
Biogasbuss på linje 1 (moturs) i cirkulationsplatsen vid Kyrkogårdsgatan/S:t Johannesgatan.
Elhybridbuss och ledbuss möts på Kyrkogårdsgatan.
Ledbuss linje 6 mot Slavsta på Kyrkogårdsgatan.
Ledbuss på linje 6 mot Slavsta svänger från Kyrkogårdsgatan in på S:t Olofsgatan.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp


Förare

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
Camilla är en av omkring 500 bussförare vid GUB. Här bakom ratten på en ledbuss vid ändhållplatsen Kungshögarna i Gamla Uppsala.
Personalplanerare Silvergton Vans Mendez i lunchrummet tillsammans med bussförarna Catarina Wennerholm och Thomas Pettersson.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp


Trafikledning

Inre
Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
GUB:s trafikledare Linus Holmqvist och Thomas Waltgård i hjärtat av verksamheten. Härifrån leds trafiken med alla företagets bussar.
GUB:s trafikledare Robin Josefsson och Josef Kaskas i hjärtat av verksamheten. Härifrån leds trafiken med alla företagets bussar.
GUB:s trafikledare Josef Kaskas i hjärtat av verksamheten. Härifrån leds trafiken med alla företagets bussar.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp

Yttre
Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
GUB:s trafikledningsbil, ”Bil 900”, som används av trafikledarna i yttre tjänst.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp


Personalplanering

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
GUB:s personalplanerare Kennet Bernhardsson tillsätter förartjänster utifrån dagliga behov och förares önskemål om arbetstider och ledighetsansökningar.
GUB:s personalplanerare Silvergton Vans Mendez tillsätter förartjänster utifrån dagliga behov och förares önskemål om arbetstider och ledighetsansökningar.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp


Trafikplanering

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
GUB:s trafikplanerare Henrik Karlsson och Edin Telo diskuterar kring kommande förändring av linjenätet.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp


Kvalitet/Skadehantering

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
Abbas Eftekhari är kvalitetssamordnare/skadehanterare. Han har hand om uppföljningar kring trafikincidenter och kundsynpunkter.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp


Trafikteknisk samordning

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
Tekniske chefen Tommy Rydbeck och Trafiktekniske samordnaren Mikael Colm diskuterar specifikationen vid en bussbeställning.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp


Teknisk avdelning

Verkstad

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
I vår moderna verkstad åtgärdas alla typer av fel och skador på bussarna, och regelbunden service för att förebygga många fel utförs.
Datorn är ett allt viktigare verktyg vid alla typer av fordonsservice och felsökning.
Datorn är ett allt viktigare verktyg vid alla typer av fordonsservice och felsökning.
Tekniker med olika specialkompetenser kompletterar varandra och samarbetar för bästa resultat.
De ofta trånga gatumiljöerna i Uppsala håller Åke Johansson på karosseriverkstaden sysselsatt med att hålla bussarna fria från repor, bucklor och andra smärre skavanker – vid sidan av mer sällan förekommande större reparationer.
De ofta trånga gatumiljöerna i Uppsala håller Åke Johansson på karosseriverkstaden sysselsatt med att hålla bussarna fria från repor, bucklor och andra smärre skavanker – vid sidan av mer sällan förekommande större reparationer.
Vår lackerare André Molin håller bussarna gröna och blanka. Ja det händer att han får använda andra kulörer också, men grön är den klart vanligaste i vår toppmoderna lackbox.
Det finns många kilometer ledningar i en modern buss. Dem håller vår elreparatör ordning på och ser till så att allt fungerar som det är tänkt.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp


Servicehall

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
Den moderna, ljusa och luftiga servicehallen vid stadsbussdepån i Fyrislund där bussarna varje dag tankas, tvättas, städas och får vätskor påfyllda vid behov.
Serviceman Sami Ahmad Faraj städar golvet i bussen.
Det finns många ytor i bussen som ska dammas av med serviceman Sami Ahmad Farajs mikrofiberduk.
Det finns många ytor i bussen som ska dammas av med serviceman Sami Ahmad Farajs mikrofiberduk.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp


Hållplatsservice

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp


Personalavdelning

HR

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
Intervjuer med arbetssökande och medarbetarsamtal med anställda ingår i HR-specialisten Maja Gavins arbetsuppgifter.
Intervjuer med arbetssökande och medarbetarsamtal med anställda ingår i HR-specialisten Maja Gavins arbetsuppgifter.
Intervjuer med arbetssökande och medarbetarsamtal med anställda ingår i HR-specialisten Maja Gavins arbetsuppgifter.
Intervjuer med arbetssökande och medarbetarsamtal med anställda ingår i HR-specialisten Maja Gavins arbetsuppgifter.
Intervjuer med arbetssökande och medarbetarsamtal med anställda ingår i HR-specialisten Maja Gavins arbetsuppgifter.
Lina Burström är en av HR-specialisterna på vår personalavdelning.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp


Utbildning

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
Instruktör Erik Gustafsson utbildar de blivande bussförarna i både teori och praktik.
GUB har ett antal specialbyggda övningsbussar för förarutbildningen. Bussarna är a samma fabrikat och typ som de bussar förarna sedan möter i sitt dagliga arbete, men endast i normalbussutförande. Mot slutet av utbildningen får eleverna även köra ledbussar som lånas från trafiken.
Den praktiska körutbildningen inleds med några dagars övning i att manövrera bussen avskilt från annan trafik. Här ses några elever öva på parkeringsplanen vid Rörken Motorstadion utanför Uppsala.
Utbildningsbuss på Stationsgatan. I förarutbildningen ingår naturligtvis körning i olika trafikmiljöer, inte minst stadstrafik.
I den företagsinterna utbildningen som alla förarelever genomgår ingår att GUB:s kvalitetssamordnare/skadehanterare Abbas Eftekhari går igenom hur förarna förväntas agera i samband med incidenter i trafiken, och hur ärenden kring dessa hanteras på företaget.
Trafikchef Eva Pettersson går bland annat igenom GUB:s värdegrund med alla förarelever under utbildningen.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp


Lön

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
Ulrika Agnerdahl arbetar som löneadministratör som ser till att alla anställda får betalt för sitt utförda arbete.
Ulrika Agnerdahl arbetar som löneadministratör som ser till att alla anställda får betalt för sitt utförda arbete.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp


Ekonomiavdelningen

Ekonomi

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
Redovisningschef Mona Käll och ekonomichef Anna Sjöberg är två av medarbetarna på ekonomiavdelningen.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp


Administration

Tryck (färg)Tryck (gråskala)Web/skärm (färg)Info
GUB:s administrativa assistent Malin Sölvesson sköter receptionen och utför många av de administrativa sysslorna på huvudkontoret.

Högerklicka på respektive miniatyr för att ladda hem bild i aktuell version. Till sidans topp