Mål och vision

Vår Vision

Den kollektiva resan med Gamla Uppsala Buss ska vara ett självklart val.

Mål för verksamheten

Långsiktiga mål – plan 2023-2025 (3 år) De långsiktiga målen syftar till att närma oss vår vision och stärka vår affärsidé till nytta för vår ägare.

God ekonomi

GUB ska vara konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt som bolag betraktat baserat på:

 • Kassalikviditet.
 • Soliditet 30% på sikt.
 • Verksamhetsnyckeltal enligt målkort.
 • Hållbarhet.

Nöjda medarbetare

 • Nöjd Personal Index (NPI) ska år 2025 vara:
  • företaget totalt ≥ 4,15.
  • varje avdelning ≥ 4,0.
 • Behålla personal samt vara attraktiv för ny personal. Ska år 2025 vara:
  • Personalomsättningen* < 8%.
 • Personalomsättningen beräknas utifrån antal avgångar i % av genomsnittet anställda över året.

Nöjda kunder

Nöjd Kund Index (NKI) ska år 2025 vara över 75% (NKI för Gamla Uppsala Buss AB baseras på resultat i Kollektivtrafikbarometern (Svensk Kollektivtrafik).

God Miljö

Vi skall minska utsläpp av farliga ämnen och partiklar.

Vi ska genom kontinuerlig utbildning och eget engagemang samt genom samarbete med beställare, myndigheter, branschen och leverantörer, aktivt arbeta för att förebygga och minimera vår miljöpåverkan.

Redovisas i ett årligt miljömålsprogram.

God arbetsmiljö

 • Ohälsotal:
  • Sjukfrånvaron ska totalt för företaget vara < 7,0 % år 2025.
  • Korttidsfrånvaron ska totalt för företaget vara < 3,5% år 2025.
 • Kommunikation: Varje medarbetare ska ges möjlighet till medarbetarsamtal.

Större planerade verksamhetsförändringar de kommande tre åren

 • Investering i och driftsättning av ytterligare elfordon.
 • Utveckling av uppdraget gällande anropsstyrd trafik.
 • Förbereda organisationen för ett eventuellt spårvagnsuppdrag.

Större planerade investeringar

Inköp fordon enligt plan för förnyelsebar fordonsflotta samt plan för elektrifiering av stadsbusstrafiken.


Läs mer i vår Affärsplan.

Rulla till toppen