Dotterbolag

Koncernstruktur

Gamla Uppsala Buss AB är en koncern som består av moderbolaget Gamla Uppsala Buss AB samt dotterbolagen AB Prebus och Uppsala Läns Trafik AB (ULT).


Gamla Uppsala Buss AB

Gamla Uppsala Buss AB är koncernens moderbolag och bedriver kärnverksamheten; busstrafik med tillhörande teknisk och administrativ verksamhet. Läs mer under Verksamhet.

AB Prebus

Bedrev till nyligen beställningscentral för sjukresor och arbetade tidigare dessutom med utveckling och drift av datastöd, främst inom kollektivtrafikens användningsområde.

Dotterbolaget AB Prebus bedrev fram till april 2022 beställningscentral för sjukresor, den har överförts till Region Uppsala och därmed finns ingen personal kvar i bolaget. Verksamheten omfattar därefter enbart moderbolagets IT-system.

Kontaktuppgifter

Telefon: 018-444 58 00
E-post: info@gub.se
Besöksadress: Suttungs gränd 3, UPPSALA
Postadress: AB Prebus, Box 167, 751 04 UPPSALA
Organisationsnummer: 556214-3882

Vi tar helst emot e-fakturor.

AB Prebus VAN-operatör (som distribuerar våra fakturor) är:
InExchange
och vårt GLN (Global Location Number) är:
7365562143880
PEPPOL-ID (Pan-European Public Procurement OnLine) är:
0007:5562143882
(Vi kan även ta emot fakturor i PDF-format via e-post till faktura@prebus.se.)

ULT

Är vilande sedan många år och har för närvarande ingen verksamhet.

Kontaktuppgifter

Telefon: 018-444 58 00
E-post: info@gub.se
Besöksadress: Suttungs gränd 3, UPPSALA
Postadress: Uppsala Läns Trafik AB, Box 167, 751 04 UPPSALA
Organisationsnummer: 556029-7516

Rulla till toppen