Gamla Uppsala Buss AB är en koncern som består av moderbolaget Gamla Uppsala Buss AB samt dotterbolagen AB Prebus och Uppsala Läns Trafik AB (ULT).


AB Prebus är ett av dotterbolagen i koncernen Gamla Uppsala Buss

AB Prebus bedriver beställningscentral för sjukresor och arbetar dessutom med utveckling och drift av datastöd främst inom kollektivtrafikens användningsområde.

Postadress

AB Prebus
Box 167
751 04 UPPSALA

Besöksadress

AB Prebus
Spikgatan 1
753 23 UPPSALA

Läs mer om AB Prebus på prebus.se

ULT

Dotterbolaget ULT är vilande och har för närvarande ingen verksamhet.