Gamla Uppsala Buss AB är en koncern som består av moderbolaget Gamla Uppsala Buss AB samt dotterbolagen AB Prebus och Uppsala Läns Trafik AB (ULT).


AB Prebus är ett av dotterbolagen i koncernen Gamla Uppsala Buss

AB Prebus bedriver beställningscentral för sjukresor och arbetar dessutom med utveckling och drift av datastöd främst inom kollektivtrafikens användningsområde. Läs mer om AB Prebus på prebus.se

ULT

Dotterbolaget ULT är vilande och har för närvarande ingen verksamhet.