Anhörigs personuppgifter

Gamla Uppsala Buss AB uppmanar varje anställd att uppge sin närmast anhörigas namn och mobil-/telefonnummer samt vilken deras relation är, t.ex. make/maka, sammanboende eller syskon.

GUB registrerar dessa personuppgifter för att så snabbt som möjligt kunna kontakta den anhöriga om en anställd drabbats av allvarlig skada, sjukdomstillstånd eller motsvarande. GUB behandlar inte dessa personuppgifter med något annat ändamål.

Rättslig grund för denna personuppgiftsbehandling är en intresseavvägning, där GUB bedömt att en snabbare och säkrare anhörigkontakt och därmed ökad trygghet för anställda och anhöriga är mer värd än den inskränkning av den anhörigas integritet som blir följden.

Som anhörig har Du rätt att be GUB uppge vilka av dina personuppgifter som lagrats och att rätta dem om de är felaktiga eller inaktuella. Anhörigs uppgifter kommer att raderas i anslutning till att anställning upphör.

Om du är närmast anhörig till någon anställd på GUB och vill kontrollera/rätta de uppgifter vi lagrat om dig är du välkommen att kontakta oss på tel: 018-444 58 00 eller e-post: info@gub.se.

Rulla till toppen