Grafisk profil

I vår grafiska profil hittar du företagets logotyp samt olika grafiska element som kan användas antingen tillsammans med vår logotyp eller fristående. Bilderna finns för tryck/utskrift samt för web- och skärmanvändning.

Utöver logotyp och grafiska element finns här också information om vilka färger och typsnitt vi använder, samt regler för hur vårt grafiska material får presenteras.

Grafisk manual

Mer information om reglerna kring vår grafiska profil finns i vår grafiska manual.


Logotyper

Vid all användning av Gamla Uppsala Buss AB:s logotyper måste GUB-symbolen användas oförändrad annat än likformigt skalad. Om logotyp i annat format än de här presenterade önskas, kontakta Gamla Uppsala Buss AB via e-post. Logotypen bör huvudsakligen användas i färgversion mot vit bakgrund. Linjens lutning i logotyp och de grafiska elementen ska vara 17,33°.

GUB favicon

Web/skärm
1873×1521 px
51,4 kB

Web/skärm
1873×1521 px
45,7 kB

Web/skärm
1873×1521 px
29,2 kB

Web/skärm
1873×1521 px
46,7 kB

Högerklicka på respektive länk för att ladda hem bild i aktuell version.


Grafiska element

Web/skärm
1269×1262 px
26,0 kB

Web/skärm
1523×1447 px
31,1 kB

Web/skärm
1218×1596 px
16,7 kB

Web/skärm
3900x359px
12,7 kB

Högerklicka på respektive länk för att ladda hem bild i aktuell version.


Färger

Den gröna färgen i GUB:s logotyp och grafiska element är Pantone 368, den motsvaras i övriga system av följande färgkombinationer:

Pantone 368
PMS 368
CMYK 70 0 90 0
RGB 80 175 71  
Hex 50 AF 47  
RAL 6018 Yellow Green

Den blå färgen i GUB:s logotyp och grafiska element är Pantone 281 C och motsvaras i övriga system av följande färgkombinationer:

Pantone 281 C
PMS 281 C
CMYK 100 65 0 64
RGB 0 32 91  
Hex 00 20 5B  
RAL 5022 Night Blue

Den ljusgrå färgen i GUB:s logotyp motsvaras av följande färgkombinationer:

Ljusgrå
PMS 663 C/Cool Grey 1 C
CMYK 0 0 0 15
RGB 227 227 227  
Hex E3 E3 E3  
RAL 9003 Signal White

Den mörkgrå färgen i GUB:s logotyp motsvaras av följande färgkombinationer:

Grå
PMS 2332 C/Cool Grey 8 C
CMYK 0 0 0 60
RGB 135 135 135  
Hex 87 87 87  
RAL 9022 Pearl Light Grey

Profilfärger

Gamla Uppsala Buss AB har utöver logotypens färger två profilfärger som används tillsammans med logotypen och de grafiska symbolerna, dessa är:

Pantone Neutral Black
PMS Neutral Black
CMYK 0 0 0 100
RGB 29 29 27  
Hex 22 22 22  
RAL 9017 Traffic Black
Vit
PMS Vit
CMYK 0 0 0 0
RGB 255 255 255  
Hex FF FF FF  
RAL 9016 Traffic White

Typsnitt

Barlow

I trycksaker samt hemsidor, filmmaterial och annat material för huvudsakligen bildskärmspresentation där GUB är avsändare används typsnittet Barlow, som standard i versionen Regular men i rubriker kan även Medium och Bold användas, liksom kursiva och under-/genomstrukna varianter vid särskilda behov, t.ex. citat.

Typsnittet Barlow Regular

Barlow finns att hämta gratis på Google Fonts.

Calibri

I vanligt kontorsmaterial samt för presentationer i PowerPoint används som standard typsnittet Calibri som är ett standardtypsnitt i Microsoft 365. Som standard används Calibri i versionen Normal men i rubriker kan även Fet användas, liksom kursiva och under-/genomstrukna varianter vid särskilda behov, t.ex. citat.

Typsnittet Calibri Regular

Om du, mot förmodan, saknar Calibri finns det att köpa här.

Rulla till toppen