Uppsalas klimatutsläpp har minskat – men inte snabbt nog

23 maj hölls Uppsala klimatprotokolls resultatkonferens för avtalsperiod fem på Studenternas IP.
I torsdags hölls Uppsala klimatprotokolls resultatkonferens för avtalsperiod fem på Studenternas IP. Avtalsperioden som nu avslutas och ersätts med period sex för åren 2024-2026. I samband med konferensen hölls även årsmöte där medlemmarna skrev under för den kommande avtalsperioden och beslutade om det avtal som kommer att styra arbetet i nätverket den kommande treårsperioden.

När Uppsala klimatprotokoll sammanfattar femte avtalsperioden visas att utsläppen av växthusgaser fortsätter att minska – men takten är inte tillräckligt hög. Samtidigt har medlemmarna blivit betydligt bättre på att kartlägga utsläpp som sker längs hela värdekedjan.

Uppsala klimatprotokoll samlar företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som vill göra konkreta framsteg för ett klimatomställt Uppsala. GUB är engagerade i klimatprotokollet genom antagna klimatutmaningar samt deltagande i olika fokus- och arbetsgrupper.

Behöver växla upp

– Utsläppen som sker i Uppsala minskar förhållandevis mycket, vilket är glädjande. Det visar att stora utsläppsminskningar är möjliga. Samtidigt har vi en bra bit kvar för att vara i linje med vad vetenskapen säger krävs. Vi behöver växla upp kraftigt kommande år, säger Ida Bylund Lindman ordförande i styrgruppen för Uppsala klimatprotokoll och hållbarhetschef i Uppsala kommun.

Utsläppen i det som kallas scope 1 och 2 har minskat med 22 procent sedan 2021. Det beror främst på minskade utsläpp från medlemmarnas egna transporter och energianvändning. Utsläppen från det som kallas scope 3 ligger oförändrat under samma period. Samtidigt har medlemmarna blivit betydligt bättre på att kartlägga utsläppen som sker längs hela värdekedjan. Totalt för alla scope minskar utsläppen med åtta procent. För att ligga i linje med Parisavtalet framöver behöver utsläppen minska med i genomsnitt 20 procent per år till 2030.

– Att kartlägga sina scope 3-utsläpp har varit ett medlemskriterium under avtalsperioden. Att medlemmarna rapporterar in betydligt fler utsläpp på området än tidigare är positivt. Att veta var utsläppen finns är en förutsättning för att minska dem, fortsätter Ida.

Resultatkonferens och årsmöte

Hur utsläppen förändrats presenterades på en resultatkonferens i torsdags. Konferensen lyfte upp vilka framsteg Klimatprotokollet gjort för att sänka Uppsalas utsläpp, men också vilka utmaningar som finns framåt. I samband med konferensen hölls även Klimatprotokollets årsmöte. Där beslutades om nästa klimatavtal som kommer styra arbetet i nätverket under de kommande tre åren

Rulla till toppen