Miljönytt #2 2020

Vid halvårsavstämningen ser vi att vi ligger i fas, eller bättre, med de flesta av miljömålen medan vi på några punkter inte nått fram. Det stora målet, att köra 100 procent förnyelsebart, håller dock, liksom att minska klimatpåverkan genom minskade CO2-utsläpp. De CO2-utsläpp vi ändå har härrör från schablonvärden för bränslets produktionsfas och är inte något vi kan påverka annat än via sänkt förbrukning. Vagnbytessiffrorna ligger fortfarande en bra ...

Nära 1000 ton minskade årliga klimatutsläpp från GUB

Vår satsning på rena biodrivmedel i form av biogas och biodieseln HVO har medfört stora minskningar på de klimatpåverkande CO2-utsläppen från busstrafiken. De kommande åren hoppas vi att fler elhybrider och rena elbussar i vår trafik ska minska utsläppen ytterligare. GUB har minskat sina årliga utsläpp av klimatpåverkande CO2-ekvivalenter med 950 ton från nästan 4 430 ton år 2017 till 3 480 ton 2019. Det innebär en minskning med hela 21,4 pro...

Miljönytt #1 2020

Vid årsavstämningen för 2019 ser vi att vi ligger i fas, eller närapå, med några av miljömålen medan vi på vissa punkter inte nått fram. Det stora målet, att köra 100% förnyelsebart, håller dock, liksom att minska klimatpåverkan genom minskade CO2-utsläpp. De CO2-utsläpp vi ändå har härrör från schablonvärden för bränslets produktionsfas och är inte något vi kan påverka annat än via sänkt förbrukning. Att vi inte når i mål med minskningen av kväveoxide...

15 biogashybridbussar beställda

Så här ser de nya biogasledbussarna med lätthybridteknik ut som GUB beställt 15 stycken av för leverans hösten 2020. Bussen på bilden är gråblå men de som levereras till GUB blir lika gröna som vanligt även utanpå. GUB har beställt 15 nya biogasledbussar av MAN:s nya generation Lion's City som bygger på en gemensam plattform för såväl konventionella dieselbussar som gas- och elbussar. De nya bussarna är betydligt lättare än tidigare generationer och...