Årets externa miljörevision som genomfördes under tis- och onsdagen resulterade i noll avvikelser och vi fick dessutom en guldstjärna av miljörevisorn från certifieringsorganet Intertek som skrev:

”Sammanfattningsvis visar revisionen att ledningens genuina och sedan många år väl förankrade engagemang för miljö och hållbar utveckling leder till fortsatt ständig miljöförbättring inom alla områden, även de som ligger utanför det faktiska uppdraget och beslutandesfären. Det väl implementerade miljöarbetet medför att samtliga reviderade medarbetare redovisar en hög medvetenhet om sina möjligheter att medverka till att de betydande miljöaspekterna når ständig förbättring.”

Det innebär dock inte att vi kan slappna av, utan till nästa års omcertifieringsrevision har vi ett fortsatt arbete att bibehålla resultatet och förbättra oss ytterligare. Men grattis och stort tack till alla anställda!