För att nå uppsatta klimatmål och öka takten i klimatomställningen måste arbete ske över branschgränserna. Därför finns Uppsala klimatprotokoll och på dagens rundabordsmöte skrev ett 40-tal medlemmar på att samverka för klimatets skull i ytterligare tre år.

Vi gick med i klimatprotokollet 2019 för att vi vill vara delaktiga i klimatomställningen och samtidigt ha möjlighet att nätverka med andra aktörer på lokal och regional nivå, säger GUB:s VD Jonas Skovgaard.

När det nya klimatavtalet skrivs under lovar medlemmarna att arbeta för att bidra till uppfyllnad av FN:s Parisavtal, med målet att planetens temperatur inte ska öka med mer än 1,5 grader Celsius. Det betyder att medlemmarna ska arbeta för en minskning av växthusgasutsläpp på 14 procent per år.

Medlemmarna lovar också att anta ett urval av protokollets klimatutmaningar under hösten 2021. Utmaningarna finns inom ett antal områden, det kan till exempel handla om att endast ha fossilbränslefria personbilar till ett visst årtal, att arbeta för ökad träbyggnation, eller att öka andelen egen förnybar elproduktion.

–Uppsala klimatprotokoll har funnits i över 10 år. Det är fortsatt ett oerhört viktigt och prioriterat forum. Nu måste vi växla upp och vi ser fram emot att få ännu fler medlemmar från fler branscher framöver. Även vi inom kommunen jobbar på att få fler kommunala verksamheter delaktiga i klimatprotokollet, säger Laura Hartman, ordförande i Uppsala klimatprotokolls samordningsgrupp och Uppsala kommuns hållbarhetschef.

Bland medlemmarna i Uppsala klimatprotokoll återfinns aktörer som Uppsala kommun, Region Uppsala, båda universiteten, Länsstyrelsen, miljöorganisationer och lokala företag från bland annat bygg-, life science- och teknikkonsultbranschen.

Läs mer om Uppsala klimatprotokoll.

VD Jonas Skovgaard signerar det nya avtalet med Uppsala klimatprotokoll.

Kort om Uppsala klimatprotokoll

Uppsala klimatprotokoll är ett lokalt klimatavtal och ett branschöverskridande nätverk för företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att öka takten i klimatomställningen.