När Uppsala klimatprotokoll sammanfattar sin fjärde period står det klart att utsläppen av växthusgaser minskat med 26 procent under en knapp treårsperiod. GUB är medlemmar i klimatprotokollet sedan 2019.

Klimatprotokollets växthusgaser 2017-2020
Klimatgasutsläpp från Uppsala klimatprotokolls samtliga medlemmar 2017-2020.

– Det är ett positivt resultat, men vi får inte nöja oss med det. Nu måste vi öka takten och nå ännu lägre tillsammans, säger Laura Hartman, ordförande i Uppsala klimatprotokolls samordningsgrupp.

Uppsala klimatprotokoll samlar 42 aktörer i Uppsala med cirka 38 000 anställda. Nätverket som har funnits i drygt 10 år arbetar tillsammans för att nå Uppsalas gemensamma klimatmål. Målet för den fjärde perioden som inleddes hösten 2018 och nu avslutas i juni 2021 var att minska utsläppen med 27 procent, ett mål som nätverket nästan nådde. I statistiken går det att läsa att utsläppen gick upp under 2018 men att de sedan minskade igen under 2019 och 2020.

En av de främsta anledningarna till att utsläppen minskar är protokollmedlemmen Vattenfall Värmes omställning av fjärrvärmeverket som förser 90 procent av Uppsalaborna värme, där man slutat använda fossila bränslen. Det syns också stora minskningar av utsläpp från tjänsteresor där pandemin tros ha spelat en viktig roll.

– Vi ska både fasa ut de fossila utsläppen vi har i vår egen verksamhet och vi ska bidra till att våra kunder och partners kan göra samma sak. För mig är det viktigt att tydliggöra att det här är inte vår hållbarhetsstrategi. Det här är vår affärsstrategi – och den är hållbar, säger Vattenfalls VD Anna Borg.

GUB:s utsläpp minskade 27 procent

GUB:s växthusgaser 2017-2020
GUB:s klimatgasutsläpp 2017-2020.

– Vi har varit fossilfria i vår busstrafik sedan 2019 och arbetar fortsatt med att minska vår energiförbrukning och på sikt att ställa om till en ökad andel emissionsfri kollektivtrafik. Våren 2022 får vi våra tolv första helt eldrivna ledbussar, säger Mikke Holmberg, miljösamordnare på GUB.

Klimatprotokollets uppföljning av klimatutsläpp utgår från följande områden:

  • Energi,
  • transporter,
  • resor och
  • övrigt
    (i övrigt samlas andra indirekta utsläpp, där uppföljningen skiljer sig mellan medlemmarna).

Besök Uppsala klimatprotokolls webbplats: klimatprotokollet.uppsala.se