MAN Lion’s City 18E i GUB:s gröna kostym.
Foto: MAN.

Ledbussar från tyska MAN blir de första helelektriska bussar som kommer att trafikera Uppsala de kommande åren. Detta, sedan Svenska Neoplan vunnit den upphandling av ett ramavtal för elbussar som GUB (Gamla Uppsala Buss AB) nyligen genomfört. Till en början beställer GUB tolv batteridrivna ledbussar med planerad leverans våren 2022. Ramavtalet möjliggör dock ytterligare beställningar av upp till totalt 60 MAN elbussar fram till som längst halvårsskiftet 2027.

I köpet ingår inte bara bussarna utan där ingår också en hel del annat, från laddstationer i depå till utbildning för förare och tekniker. I utvärderingen av anbuden vägdes flera andra faktorer in i bedömningen; om garantitiden för drivlinan överstiger sex år, om räckvidden är minst 200 kilometer under normala vinterförhållanden eller om bussen drivs på två axlar räknades det anbudsgivaren tillgodo.

–Vi har medvetet väntat några år med att upphandla elbussar för att marknaden skall mogna så att vi kan köpa bussar som är ekonomiskt motiverade med tanke på att vi redan nu kör 100 % fossilfritt. Vi har ett behov av att våra bussar klarar ett uppdrag på över 200 km, oberoende av var i Uppsala vi kör dem, säger GUB:s VD Jonas Skovgaard.

Drivning på två axlar

MAN:s batteridrivna ledbuss, Lion’s City 18E, som GUB är första svenska bussbolag att beställa, har drivning på två axlar. Drivning på två axlar medför utöver förbättrad framkomlighet även fördelar genom en effektivare energiåtervinning vid inbromsning.

Elmotorerna är placerade centralt på den andra och tredje axeln, vilket enligt MAN har fördelar jämfört med navmotorer då de är mer lättillgängliga och har ett enklare utförande. Det underlättar underhåll och sänker därmed också driftskostnaderna.

– Fyrhjulsdriften ger oss ett jämnare däckslitage och bättre fördelning av både driv- och bromskraft vilket är extra viktigt på ett elfordon eftersom en stor del av rörelseenergin återvinns vid ”el-bromsning”, säger GUB:s tekniske chef Tommy Rydbeck.

Hög kapacitet

Batterierna har ett reglersystem för temperatur som är optimerat för stadsbussar. Räckvidden är minst 230 kilometer under batteriernas hela livstid. Vid gynnsamma förhållanden kan längre räckvidder uppnås.

De sammanlagt åtta batteripaketen är placerade på ledbussens tak – enligt MAN en fördel eftersom batterier placerade bak i bussen löper en större risk att skadas vid en olycka. Takplaceringen underlättar också service. Till skillnad mot en konventionell buss kan utrymmet som annars upptas av en förbränningsmotor utnyttjas för våra kunder eftersom elbussen rymmer fyra extra säten längst bak.

Vi har i många år arbetat med att minska vårt klimatavtryck och våra miljöpåverkande avgasutsläpp. Nu när vi flyttat till en ny bussdepå öppnas möjligheten att påbörja nästa steg mot en emissionsfri trafik, säger GUB:s miljösamordnare Mikke Holmberg.