15 biogashybridbussar beställda

Den nya biogashybridledbussen från MAN
Så här ser de nya biogasledbussarna med lätthybridteknik ut som GUB beställt 15 stycken av för leverans hösten 2020. Bussen på bilden är gråblå men de som levereras till GUB blir lika gröna som vanligt även utanpå.

GUB har beställt 15 nya biogasledbussar av MAN:s nya generation Lion’s City som bygger på en gemensam plattform för såväl konventionella dieselbussar som gas- och elbussar.

De nya bussarna är betydligt lättare än tidigare generationer och med hjälp av hybridteknik samt en ny – mindre men effektivare – biogasmotor räknar vi med upp till 20% minskad energiförbrukning. De 15 biogasbussarna med hybridteknik ersätter 15 dieselbussar.

Hybridtekniken har stopp-start-funktion vilket bidrar till att Uppsalas invånare får en bättre miljö runt busshållplatserna. Biogashybridbussen släpper ut betydligt mindre skadliga avgaser och är dessutom tystare än de bussar de ersätter vilket gynnar stadsmiljön.

Elmotor mellan förbränningsmotor och växellåda
Huvudkomponenten i lätthybridsystemet är en elmotor som monteras mellan förbränningsmotor och växellåda som även fungerar som generator. Generatorn laddar under fordonets drift ett kondensatorpaket på bussens tak vars energi tillförs elmotorn för att användas vid starter och för att avlasta gasmotorn under gång. Även vid bromsning återförs en del av rörelseenergin till kondensatorpaketet. Tillsammans med stopp-start-funktionen som stänger av gasmotorn vid hållplatser och trafikljus minskar tekniken såväl buller som skadliga utsläpp samt håller ner bränsleförbrukningen.

En film från MAN som beskriver hur systemet fungerar. OBS! Engelskt tal.
Filmen beskriver en dieselmotor men i vårt fall rör det sig om biogasmotorer.
I praktiken fungerar tekniken med alla sorters interna förbränningsmotorer.

Stolarna i bussen är klädda med tyg som är miljöcertifierat enligt EU ecolabel: http://www.svanen.se/Vara-tva-markningar/EU-Ecolabel/. Denna typ av klädsel finns sedan tidigare också i våra övriga bussar.

Redan i februari 2020 levereras åtta biogasledbussar av samma modell som de vi har sedan tidigare.

Rulla till toppen