Eva Pettersson

GUB:s tidigare VD Jonas Skovgaard har nu gått vidare till sin nya tjänst som VD för transport- och maskintjänstföretaget Foria och sedan en tid pågår rekrytering av en ny VD.

Eva Pettersson
GUB:s tillförordnade VD och trafikchef Eva Pettersson.

Tills en ny VD utsetts och tillträtt träder GUB:s trafikchef Eva Pettersson därför nu in som tillförordnad VD. Eva har varit anställd på GUB sedan 2003, bland annat i rollerna som administrativ chef, miljösamordnare och trafikchef. Eva ingår sedan många år även i företagets ledningsgrupp.