Stora Torget öppnar åter för busstrafik 12 juni 2023

Det ombyggda Stora Torget i Uppsala invigs 3 juni och linje 2, 7 och 11 börjar passera torget från 12 juni, vid sommartidtabellens start. Inga bussar kommer dock att stanna på torget utan på den nya hållplatsen på Vaksalagatan (mellan Dragarbrunnsgatan och Kungsgatan) som heter Dragarbrunn. Linjerna får också nya körvägar i city i och med öppnandet av Stora Torget, se mer info på UL:s hemsida.

Bilden visar bussar vid hållplatserna på Stora Torget innan ombyggnaden inleddes. När torget åter öppnar för busstrafik 12 juni kommer bussarna endast att passera torget och i stället angöra hållplats Dragarbrunn, mellan Dragarbrunnsgatan och Kungsgatan.
Rulla till toppen