Statistik för UL:s trafik offentliggörs tre gånger per år

UL, som ansvarar för kollektivtrafiken i Uppland, har beslutat att regelbundet publicera statistik för busstrafiken i regionen varje tertial, det vill säga varje fyramånadersperiod. Statistiken publiceras på UL:s hemsida och omfattar såväl stadstrafik som region- och skolbusstrafik. I går, onsdag 24 maj, presenterades den första statistiken.

Genom att publicera statistiken på hemsidan en gång varje tertial, blir det möjligt för alla intresserade att följa utvecklingen över tid.

– Vi vill ge resenärer och allmänhet en tydlig bild av hur resandet utvecklas, bussarnas punktlighet och hur mycket trafik som utförs, säger Nikodemus Kyhlén, marknadschef på UL.

– Det ska vara enkelt för alla som vill att ta del av den grundläggande information som många har frågat efter, inte minst nu när vi ser en positiv resandeutveckling. När vi gör statistiken lätt tillgänglig på hemsidan blir det också möjligt för alla att bilda sig en uppfattning om hur UL-trafiken utvecklas inom några viktiga områden.

Utförd trafik av Gamla Uppsala Buss är en del av den statistik som UL nu offentliggör på sin hemsida.
Rulla till toppen