Har du ett giltigt D-körkort men saknar YKB? Inget problem för i så fall har vi ett erbjudande till dig.

Vår externa YKB-fortbildning riktar sig såväl till dig som redan arbetar som bussförare men har en arbetsgivare som inte erbjuder fortbildning som till dig som har D-körkort och vill börja köra buss yrkesmässigt. Bussföretag som inte själva kan anordna fortbildningen är också välkomna att låta GUB göra det för hela eller delar av förarkåren.

YKB-fortbildningen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment, inklusive körning i trafik.

Vi erbjuder D-kortsinnehavare att gå 35-timmars YKB-fortbildning för 12 500 kronor inkl. moms (för företag blir priset 10 000 kr exkl. moms/förare). I priset ingår fem utbildningsdagar på plats i våra nybyggda utbildningslokaler i Depå Fyrislund samt lunch och kaffe.

Har du redan delar av YKB:n klar finns även möjlighet att komplettera din utbildning med aktuella delar enligt vår blockindelning nedan.

Utbildningen är indelad i fem block med följande innehåll:

Block 1 – Miljökörning

Innehåll

1.1: Motor och kraftöverföring

1.2: Rörelseenergi och bromssystem

1.3: Optimering av bränsleförbrukning

3.5.8: Reaktioner vid överfall

3.6.1: Hur kvaliteten av förarens tjänster är av betydelse för företaget

Delmål Transportstyrelsen

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6,

1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6


Block 2 – Säkerhet och riskbedömning

Innehåll

1.3a: Kunna förutse, bedöma och anpassa sig till risker i trafiken.

1.5: Att kunna säkerställa passagerarnas säkerhet och bekvämlighet.

3.5.8: Reaktioner vid överfall

3.6.1: Hur kvaliteten av förarens tjänster är av betydelse för företaget.

Delmål Transportstyrelsen

1.3a.1, 1.3a.2, 1.3a.3, 1.3a.4, 1.3a.5, 1.3a.6, 1.3a.7, 1.3a.8,

1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.9


Block 3 – Lagar och regler

Innehåll

2.1: Att känna till sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn

2.3: Att känna till bestämmelserna för persontransporter

3.5.8: Reaktioner vid överfall

3.6.1: Hur kvaliteten av förarens tjänster är av betydelse för företaget

Delmål Transportstyrelsen

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4


Block 4 – Ergonomi och hälsa

Innehåll

3.3: Att kunna förebygga fysiska risker

3.4: Vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga

3.5.8: Reaktioner vid överfall

3.6.1: Hur kvaliteten av förarens tjänster är av betydelse för företaget

Delmål Transportstyrelsen

3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,

3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5


Block 5 – Krissituationer

Innehåll

3.1: Vara medveten om riskerna i trafiken och arbetsrelaterade olyckor

3.5: Att kunna bedöma krissituationer

3.5.8: Reaktioner vid överfall

3.6.1: Hur kvaliteten av förarens tjänster är av betydelse för företaget

Delmål Transportstyrelsen

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,

3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9


För mer information om och anmälan till en YKB-fortbildning

Kontakta Anders ”Ludde” Lundell som är gruppchef på vår utbildningsavdelning.
Tel. 018-444 58 24,
Mob. 073-077 43 32,
E-post anders.lundell@gub.se.