Högre elleveranser till bussdepån säkrade

Året inleds med den glädjande nyheten att vi sedan årsskiftet utlovats säker elleverans om 5 MW hela dygnet till vår stadsbussdepå i Fyrislund. Det ger utrymme för vår planerade fortsatta elektrifiering av vår fordonsflotta, vilket medför både effektivare energiutnyttjande och minskade avgasutsläpp från vår trafik. Tidigare var tilldelningen max 2 MW dagtid (06:00-22:00) och max 4 MW övrig tid.

5 MW lovas nu dygnet runt alla dagar till vår depå i Fyrislund.

Vi tackar fastighetsägaren Region Uppsala och elleverantören Vattenfall för det goda samarbete som lett fram till detta och arbetar fortsatt tillsammans med dem för vår framtida elbussdrift i stadstrafiken.

Rulla till toppen