Föredrag om konsten i stadsbussdepån

Konst och bussar. Hur hänger det ihop? Det vet Martin Ålund som haft det konstnärliga ansvaret för inköp och beställningar av konst till Uppsalas nya stadsbussdepå.

Stadsbussdepå Fyrislund
I och på den nya bussdepån har konsten fått en framträdande plats. På bilden ”Linjenät” av Fredrik Vestergård.

I och på den nya bussdepån har konsten fått en framträdande plats. Beställningar och inköp har gjorts av många konstnärer, bland annat Tilda Lovell, Aleksandra Stratimirovic, Anders Jansson, Kristina Wikström, Mette Collberg, Gunnel Sahlin, Filippa Arrias, Jenny Bergman & Ylva Franzén, Fredrik Vestergård och Sara Söderberg.

Ta chansen att i morgon kväll 2 februari kl. 19-20 höra Martin Ålund berätta hur man kan arbeta med konst i miljöer som präglas av tekniska funktioner. Martin Ålund är konstnär och konsult och har haft det konstnärliga ansvaret för inköp och beställningar i projektet.

Föredraget som hålls på Uppsala konstmuseums Museum Bar & Café är 60 minuter långt, har fri entré och är ett samarrangemang mellan Konstenheten inom Region Uppsala och Uppsala konstmuseum.

Läs mer och boka biljett här

Rulla till toppen