Coronaviruset och Covid-19 har slagit hårt mot samhället och kollektivtrafiken

Skärpta allmänna råd i Uppsala län

Från och med den 20 oktober uppmanas alla som vistas i Uppsala län att:

 • undvika att resa med kollektivtrafik förutom skolelever som kan fortsätta ta sig till och från skolan.
 • om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Beslutet gäller från 20 oktober till 13 december, men kan förlängas.

Reskassa på UL-kort gäller inte som biljett sedan 1 september

Just nu går det inte att köpa biljett ombord på våra bussar med betalkort eller reskassa laddad på ett UL-kort, eftersom platsen runt föraren är avstängd. Uppfattningen att det är ”gratis” att åka buss stämmer inte, giltig biljett krävs fortfarande. Sedan 1 september gäller UL-kort med reskassa inte som biljett. Med reskassa köper du biljett i UL:s automater till reskassepris eller på UL Center till förköpspris. För övriga biljetter hänvisar vi till UL-appen, UL:s försäljningsombud, resrobot.se eller sj.se.

Så här laddar du reskassa i UL-appen

Tillfällig enkelbiljett

Vi är dock medvetna om att det finns de som av olika anledningar inte kan använda appen för att kunna köpa en biljett. Därför har UL nu tagit fram en tillfällig enkelbiljett med reskassepris som kan köpas i förväg hos vissa försäljningsombud. Läs mer om och se lista över försäljningsställen för den tillfälliga enkelbiljetten på ul.se.

Exempel på biljettens utseende.

Var och när gäller biljetten?

Den tillfälliga enkelbiljetten finns till försäljning under hösten/vintern 2020 och kan användas till och med 4 februari 2021. Tänk på att inte köpa fler biljetter än du tror att du kommer använda, då återlösen inte tillämpas. Se särskilda villkor på ul.se.

Res bara om du måste

GUB och UL följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar alla att bara resa med kollektivtrafiken om man är helt frisk och symtomfri och verkligen behöver resa. Har du möjlighet att jobba hemma hjälper du till att minska smittspridningen. Är du över 70 år eller tillhör en riskgrupp ska du undvika kollektivtrafiken.

Undvik trängsel i trafiken

Stadsbussarna i Uppsala

De flesta reser i stadsbusstrafiken klockan 7.00-8.30 och 15.30-17.00. Försök resa på andra tider om du har möjlighet.

Vilka linjer har flest resande för närvarande?

Se ul.se för den senaste informationen om trafikläget.

Höst och skolstart

Nu är hösten här, sommarsemestrarna har tagit slut och skolorna startat. Hur tar du dig till skolan? Gå eller cykla om du kan. Då ger du plats till någon som verkligen behöver resa med kollektivtrafiken. Fler väntas resa med vår trafik och det blir ännu viktigare att vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Sex saker att ha koll på nu när hösten är här:

 • Cykla eller gå till skolan om möjligt.
 • Ha giltig biljett för att undvika tilläggsavgift vid biljettkontroll.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Stanna hemma om du är krasslig.
 • Om du känner dig förkyld eller har andra symtom som tyder på Covid-19, gå och testa dig!
 • Undvik närkontakt för att inte riskera att sprida smitta.

Fortsätt hålla avstånd, tillsammans stoppar vi Covid-19.

Håll avstånd

Vi vädjar till dig som måste resa med oss att hålla avstånd ombord. Det kan innebära att bussarna blir fullsatta snabbt och då behöver du vänta på nästa buss. Bussföraren avgör när bussen är fullsatt och har då rätt att köra förbi resterande hållplatser på linjen. Släpp av de som behöver kliva av innan du går på och kliv på genom bakdörrarna. Det viktigaste är att vi alla hjälps åt att skapa en säker kollektivtrafik!

Hur kan vi tillsammans minska trängseln ombord?

 • Vi bevakar hela tiden trafiken och har beredskap för att omfördela bussar på de linjer där många reser. Det kan innebära att linjer med få resenärer kan bli sena eller tillfälligt indragna vilket inte syns i reseplaneraren.
 • Om det blir fullt på en bussavgång kan föraren stänga dörrarna, skylta om bussen som fullsatt. Trafikledningen kan sätta in ytterligare bussar på linjen.
 • Biljettkontroller ska säkerställa att alla som reser också har betalat sin resa. Uppfattningen att det är ”gratis” kan bidra till trängsel.
 • Avstå från att resa om du till exempel kan jobba hemifrån eller ta dig fram på annat sätt.
 • Försöka resa utanför rusningstid, om du absolut måste resa.
 • Håll avstånd från dina medresenärer på stationer, hållplatser och vid på- och avstigning.
 • Vänta på nästa buss eller tåg om det är fullt.

Våra bussar går för dig som behöver

Vi behöver alla hjälpas åt för att minska risken för smittspridning. Är du helt frisk och symptomfri och behöver resa kollektivt så finns vi här. Tänk på de som måste resa, de som arbetar i trafiken och på våra äldre och sköra.

Återlösen av årsbiljett

Periodbiljett med längre giltighet än 30 dagar kan återlösas. Här sker en avräkning efter antal utnyttjade/påbörjade dagar. Belopp som dras av är priset på biljetten delat med periodens giltighet gånger två per påbörjade dagar. Om du tillhör en riskgrupp enligt folkhälsomyndigheten ska du ange Covid-19 som orsak till varför du önskar återlösa biljetten. Kontakta UL Kundtjänst 0771-14 14 14 för mer information.

Giltig biljett behövs fortfarande

Just nu går det inte att köpa biljett ombord på våra bussar med betalkort eller reskassa laddad på ett UL-kort eftersom platsen runt föraren är avstängd. Giltig biljett krävs fortfarande för resa. Har du en giltig periodbiljett laddad på UL-kortet behöver du inte göra någonting utan kan fortsätta att åka som vanligt. Har du reskassa på UL-kortet, eller hade tänkt betala resan med betalkort fungerar det inte ombord på bussen utan vi hänvisar till UL-appen, biljettautomater, resrobot.se, sj.se eller UL:s försäljningsombud.

Tack för att du är försiktig!

Vår rekommendation är att visa hänsyn i kollektivtrafiken liksom i alla publika miljöer:

 • Nys eller hosta i armvecket och tvätta händerna ofta.
 • Kliv på genom bakdörrarna.
 • Släpp av de som behöver kliva av innan du går på.

Läs mer på ul.se