Miljö

I november 1998 blev GUB miljöcertifierat enligt den internationella standarden ISO 14001. Detta innebär att vi i vår verksamhet verkar för att minimera företagets påverkan på miljön.

Miljöengagemanget har förutom en bättre miljö även gett positiva effekter på vår ekonomi och vår konkurrenskraft. Under de år som gått sedan vi fick vårt certifikat har vi jobbat med ”Ständig förbättring”, vilket lett till att vi idag känner en trygghet i att vårt miljöarbete gör skillnad.

Vi har kommit långt, men vi kan bli ännu bättre!

IMG_0240