Tidtabeller

GUB kör stadsbusstrafiken och viss regiontrafik i Uppsala på uppdrag av förvaltningen Trafik och samhälle inom Region Uppsala som är den regionala kollektivtrafikmyndighet som har ansvar för, upphandlar och utvecklar kollektivtrafiken i Uppsala län utifrån de politiska beslut som fattas i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. Kollektivtrafiken utförs under varumärket UL.

Detta innebär att det är UL som ansvarar för tidtabellerna och för informationen till resenärerna.

Tidtabellerul.se

Navigationslänkar

Verksamhet

Tidtabeller

Hittegods

Trafiksäkerhet