UL ansvarar för kollektivtrafikens tidtabeller
Aktuella tidtabeller finns på UL:s hemsida och i UL-appen.

UL ansvarar för kollektivtrafikens tidtabeller och all information till resenärerna

GUB kör stadsbusstrafiken och viss regiontrafik i Uppsala på uppdrag av förvaltningen Trafik och samhälle inom Region Uppsala som är den regionala kollektivtrafikmyndighet som har ansvar för, upphandlar och utvecklar kollektivtrafiken i Uppsala län utifrån de politiska beslut som fattas i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Kollektivtrafiken utförs under varumärket UL.

Här hittar du tidtabellerul.se.