Styrelsen i GUB utses av fullmäktige i Region Uppsala och består av åtta ordinarie ledamöter (inkl. personalföreträdare).

Styrelsen i GUB år 2019/20:

Peter Book

Niclas Malmberg

Lena Rönnberg

Per Norstedt

Joel Näsvall

Troels Nielsen

Bengt Neteborn

Joakim Hedberg

Ordförande

1:e Vice ordförande

2:e Vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Personalföreträdare, Kommunal

Högupplösta bilder på styrelsen och dess medlemmar finns här.