GUB:s HVO-drivna bussar är konventionella dieselbussar som drivs med biobränslet HVO istället för fossil diesel

Alla våra dieselbussar drivs med HVO. HVO är en förkortning som står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor. Det är en syntetisk biodiesel som framställs genom hydrering (vätgasbehandling) av växt- och/eller djurfetter. Det tillverkas huvudsakligen av slakteriavfall och rapsolja.


HVO som fordonsbränsle

Den HVO vi på GUB använder heter 2G Proff och tillverkas av det norska bolaget Eco-1. Råvaran, UCO (Used Cooking Oils), är begagnad matolja som i vårt fall dessutom är helt fri från palmolja och PFAD.

Klimatprestandan för HVO är hög, upp till 90 procent lägre utsläpp av CO2 i ett livscykelperspektiv, beroende på vilken råvara som använts. I förbränningsfasen är HVO helt klimatneutral.

Utsläppen av kolväten (HC), partiklar (PM) och kväveoxider (NOX) vid förbränning av HVO är också betydligt lägre än vid användning av konventionell fossil diesel.

Vi driver från och med 2019 alla GUB:s dieselbussar på HVO och har därigenom tillsammans med biogasen uppnått en helt fossilfri trafik.

HVO-drivna bussar

Våra HVO-drivna bussar skiljer sig inte från andra dieseldrivna bussar utan kan, tack vare att HVO är fritt blandbart med konventionell diesel, drivas med antingen konventionell diesel eller HVO, eller med en valfri blandning av dessa bränslen.

Vi väljer dock att driva alla våra dieselbussar med ren HVO, utan vare sig palmolja eller PFAD,  med målsättningen att vi aldrig kommer att behöva använda fossil diesel igen.