HVO

HVO är en förkortning som står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor. Det är en syntetisk biodiesel som framställs genom hydrering (vätgasbehandling) av växt- och djurfetter. Det tillverkas huvudsakligen av slakteriavfall och rapsolja.

Den HVO vi på GUB använder heter 2G Proff och tillverkas av Eco-1. Råvaran, UCO (Used Cooking Oils), är begagnad matolja som är helt fri från palmolja och PFAD. Klimatprestandan för HVO är hög, upp till 90 procent lägre utsläpp av CO2 i ett livscykelperspektiv, beroende på vilken råvara som använts. I förbränningsfasen är HVO helt klimatneutral. Utsläppen av kolväten (HC), partiklar (PM) och kväveoxider (NOX) vid förbränning av HVO är också betydligt lägre än vid användning av konventionell fossil diesel.

Vår målsättning är att driva alla GUB:s dieselbussar på HVO och att redan 2019 ha en helt fossilfri trafik.

Värt att nämna är att även den standarddiesel till bussarna vi tidigare använt varit av Miljöklass 1 med på senare tid en förnyelsebar andel på 42%; huvudsakligen bestående av HVO och en mindre del RME (RapsoljeMetylEster, en annan typ av biodiesel).

HVO-drivna bussar

Våra HVO-drivna bussar skiljer sig inte från andra dieseldrivna bussar utan kan, tack vare att HVO är fritt blandbart med konventionell diesel, drivas med antingen konventionell diesel eller HVO, eller med en valfri blandning av dessa bränslen. Vi väljer dock att driva alla våra dieselbussar med ren HVO, utan vare sig palmolja eller PFAD,  med förhoppning att vi inte kommer att behöva använda fossil diesel alls framöver.