En av GUB:s elhybridbussar med superkondensatorer på taket
GUB:s elhybridbussar drivs med el som lagras i superkondensatorer på bussarnas tak. Bussarna har också en mindre förbränningsmotor som drivs med biodieseln HVO för att producera el. Hybriderna förbrukar 20-30 procent mindre bränsle än motsvarande konventionella bussar.

GUB har ännu ej några helt eldrivna bussar då vi i vår nuvarande anläggning saknar möjlighet att ladda sådana. I den nya stadsbussdepå som är under uppbyggnad planeras dock för möjlighet till laddning av ett mindre antal bussar varför en upphandling av elbussar inleddes under 2020.

Sedan 2015 har vi dock 20 elhybridbussar och sent 2020 utökades vår hybridbussflotta med ytterligare 15 biogashybridledbussar. Dessa bidrar till en minskad bränsleförbrukning med mellan 20 och 30 procent jämfört med motsvarande bussar med förbränningsmotor.

De nya hybridledbussarna är av MAN:s nya generation Lion’s City som bygger på en gemensam plattform för såväl diesel- som gas- och elbussar. Bussarna är betydligt lättare än tidigare och med hjälp av hybridteknik och en ny – mindre men effektivare – biogasmotor räknar vi med upp till 20 procent minskad energiförbrukning. De 15 biogashybridledbussarna ersätter 15 dieselbussar. Den nya gasmotorn har också stopp-start-funktion vilket bidrar till att Uppsalas invånare får en bättre och tystare miljö runt busshållplatserna likväl som i staden som helhet.


Elhybridbussar

Sedan 2015 har GUB 20 st elhybridbussar i trafik. Hybriderna är av märket MAN och är en del av GUB:s arbete för att minska vår negativa miljöpåverkan.

Varje elhybridbuss vi använder sparar cirka 10 000 liter diesel/år jämfört med en konventionell buss, vilket motsvarar en minskning av emissionerna med cirka 26 ton CO2e/år.

Hybridbussen körs nästan ljudlöst och emisionsfritt korta sträckor på ren el genom lagrad bromsenergi. Bromsenergin, som lagras i  kondensatorer, räcker för bussens framdrivning upp till 400 meter från hållplatsen. Tack vare eldriften sparar bussen 20-30 procent bränsle och minskar därmed utsläppen av skadliga emissioner i motsvarande grad.

Euro 6

Hybridbussen är även utrustad med en liten förbränningsmotor som uppfyller de högst ställda miljökraven (Euro 6) som i dagsläget finns. När den lagrade energinivån blir för låg laddar motorn automatiskt  kondensatorerna genom en generator samtidigt som energin även återvinns vid bromsning. Motorn drivs med biodieseln HVO.

Tekniken i våra hybridbussar

MAN har valt att utrusta hybridbussarna med miljövänliga  kondensatorer i stället för med batterier. Kondensatorerna har samma livslängd som bussen, till skillnad från batterier som  måste bytas upp till fyra gånger under bussens livslängd.

MAN hybridbuss är en så kallad seriehybrid, vilket innebär att bussen alltid drivs direkt av elmotorerna. Förbränningsmotorn används endast för att generera el och kan därför köras på ett optimerat varvtal med jämn belastning, vilket minskar såväl slitage som bränsleförbrukning. En annan fördel med seriehybridtekniken är att framdrivningen sker mjukt utan ryck från växlingar och mekaniska inkopplingar av förbränningsmotorn.

För att ytterligare minska energiförbrukningen har strävan varit att göra bussen så lätt som möjligt. Detta har bland annat lett till en typ av lättviktsstolar som dessutom visat sig underlätta för resenärer med allergiska/astmatiska besvär. Denna stolstyp används även i våra övriga nya stadstrafikbussar för att hålla ner bränsleförbrukningen.

Hybridbussarna ingår i GUB:s miljöarbete och är en åtgärd som ger positiva effekter för Uppsalas miljö i form av minskade utsläpp och minskat buller.