Fossilfria – och på sikt emissionsfria – är en förutsättning för en hållbar kollektivtrafik
Fossilfria – och på sikt emissionsfria – drivmedel är en förutsättning för en hållbar kollektivtrafik, inte minst i städer och tätorter.

Växthuseffektens och klimatförändringarnas främsta orsak är förbränningen av fossila bränslen och de gaser, främst CO2 (koldioxid), som då bildas och släpps ut i atmosfären. Vi vill därför i så hög grad som möjligt driva våra bussar med fossilfria, förnybara och klimatneutrala alternativ.

För att minska vår miljö- och klimatpåverkan har vi därför valt att använda lokalt producerad biogas, biodieseln HVO (i vårt fall dessutom PFAD- och palmoljefri) samt helt emissionsfri el för att driva våra bussar och övriga fordon.