Vi hör i många sammanhang talas om klimatförändringar till följd av växthuseffekten och hur de påverkar vår miljö här på jorden. Den främsta bidragande orsaken till växthuseffekten är förbränningen av fossila bränslen och de gaser, främst CO2 (koldioxid), som då bildas och släpps ut i atmosfären. Vi vill därför i så hög grad som möjligt driva våra bussar med fossilfria och klimatneutrala alternativ.

Vi har valt att använda lokalt producerad biogas, biodieseln HVO samt helt emissionsfri el. Läs mer om dem via länkarna.

Fossilfria – och på sikt emissionsfria – drivmedel är en förutsättning för en hållbar kollektivtrafik, inte minst i städer och tätorter.