Fossilfria – och på sikt emissionsfria – drivmedel är en förutsättning för en hållbar kollektivtrafik, inte minst i städer och tätorter.
Sedan 2010 har GUB minskat sin årliga förbrukning av fossil diesel med drygt 3,2 miljoner liter och kör sedan 2019 helt fossilfritt. Lokalt producerad biogas är ett fossilfritt drivmedel vi ökat vår andel av sedan vi började använda det 1996.

Växthuseffektens och klimatförändringarnas främsta orsak är förbränningen av fossila bränslen och de gaser, främst CO2 (koldioxid), som då bildas och släpps ut i atmosfären. Vi vill därför i så hög grad som möjligt driva våra bussar med fossilfria, förnybara och klimatneutrala alternativ.

För att minska vår miljö- och klimatpåverkan har vi därför valt att använda lokalt producerad biogas, biodieseln HVO (i vårt fall dessutom PFAD- och palmoljefri) samt helt emissionsfri el för att driva våra bussar och övriga fordon.

Sedan 2010 har GUB stadigt minskat den årliga förbrukningen av fossil diesel från drygt 3,2 miljoner liter 2010 till noll liter från och med 2019, vilket motsvarar drygt 8 300 ton minskade årliga CO2-utsläpp.