Utöver den stora gruppen bussförare så finns det flera andra yrkeskategorier inom olika områden på GUB.

Teknisk avdelning 

På GUB:s bussverkstad utförs alla typer av underhålls- och reparationsarbete på våra bussar. Det finns även karosseri och lackverkstad hos oss.

Den tekniska avdelningen består av verkstad, fastighet, servicehall och hållplatsservice.

Våra fordonstekniker på verkstaden svarar främst för service/underhåll och reparationer på våra bussar inklusive plåt- och lackarbeten samt reservdelsförråd. I dag arbetar cirka 20 tungmekaniker på GUB.

Servicehallspersonalen ansvarar för service, tvätt och städ av våra bussar. De ser till att bussarna är tankade, att inredningen i bussen är hel och ren och att bussarna startar på morgonen. De åtgärdar även mindre fel på bussarna, fyller på kylvätska, spolarvätska och motorolja samt sköter förartoaletterna utmed linjenätet.

Hållplatsservice ansvarar i samarbete med UL för underhåll och reparationer av regionens samtliga busshållplatser.

Trafikledare

Trafikledningen är navet i vår dagliga verksamhet. Till sin hjälp för att hålla bussarna rullande har trafikledningen även kollegor i yttre tjänst som på plats i trafiken bistår förarna med hjälp av olika slag under hela trafikdygnet.

Trafikledningen utgör en viktig del i GUB:s trafikverksamhet och arbetar tillsammans med personalplaneringen och den tekniska avdelningen för att säkerställa att det finns personal till alla förartjänster samt lämpliga fordon att tillgå.

Trafikledningen säkerställer också trafikdygnets alla omlopp och turer så att alla driftstopp (felande fordon, akuta avstängningar av väg, kollisioner m.m.) får så liten påverkan som möjligt för resenärerna. Trafikledningen ger även service till bussförarna och kontrollerar att våra rutiner efterföljs.

Utbildningen

Vid vår utbildningsavdelning ut- och fortbildar vi personalen. Huvudsakligen förarkåren men till viss del även andra delar av företaget.

Våra utbildare ansvarar för att fortbilda våra nuvarande bussförare samt att utbilda nya förare från grunden, D-körkort och bevis om yrkeskompetens (YKB).

Utbildarna jobbar också med uppföljningar, planerad körning och handlingsplaner.

Ekonomi/administration och personalavdelning

Administration
På vårt centralt belägna huvudkontor arbetar företagets administration med trafik-, ekonomi- och personalfrågor. Även vår IT-verksamhet drivs till stora delar härifrån.

Ekonomiavdelningen svarar främst för löpande redovisning av bolagets samtliga ekonomiska transaktioner, ekonomiska rapporter till företagsledning och styrelse samt bolagets administrativa rutiner.

Personalavdelningen svarar för kompetensförsörjning, arbetsrättsliga frågor, rehabilitering, rekrytering, arbetsmiljö, lönehantering och övrig personaladministration samt IT.

Sök övriga tjänster

Utöver bussförare så finns det flera andra yrkeskategorier inom olika områden på GUB. Vi lägger ut annonser för alla våra lediga tjänster här:

Du ansöker genom att skicka in ett CV och personligt brev via formulär på vår hemsida.