Vi har kollektivavtal (Sobonas (f.d. KFS) Trafikavtal) och tillämpar individuell lönesättning. Det innebär att du, beroende på hur du utför ditt arbete, har möjlighet att påverka din lön i positiv riktning.

Ingångslönen för en ny bussförare utan yrkeserfarenhet som arbetar heltid vid GUB är för närvarande 25 841 kr/månad. Tidigare tjänstgöring som bussförare beaktas vid den individuella löneplaceringen.

OB-ersättning

Att arbeta som bussförare innebär oftast att man har sina arbetstimmar fördelade över hela trafikdygnet (03.24-27.47 (03.47 dagen efter)). Till grundlönen tillkommer därför tillägg för obekväm arbetstid (OB), vilka varierar från 20,00-79,70 kr/timme beroende på om du arbetar på kvällar, helger, storhelger m.m.

De olika tjänsterna ger alltså olika mycket i tillägg till grundlönen, vilket gör att du i regel kan tjäna 1 000-2 500 kr/månad utöver grundlön.

Lön utgår även under utbildningstiden.

Besparingsersättning

Utöver OB utgår även en extra ersättning baserad på körd tid för de förare som under en kalendermånad ”kör grönt” – d.v.s. uppnår våra besparingsmål – i vårt bränslebesparingssystem Pilotfish, vilket drygt 95 procent av våra förare lyckats med under de senaste åren.

Pengar
Med tillägg för obekväm arbetstid och sparsam körning tjänar de flesta av GUB:s bussförare som jobbat något år närmare 30.000 kronor i månaden.