Kollektivavtal och lönesättning

Pengar

Vi har kollektivavtal (Sobonas (f.d. KFS) Trafikavtal) och tillämpar individuell lönesättning. Det innebär att du, beroende på hur du utför ditt arbete, har möjlighet att påverka din lön i positiv riktning.

Ingångslönen för en ny bussförare utan yrkeserfarenhet som arbetar heltid vid GUB är för närvarande 25 255 kr/månad. Tidigare tjänstgöring som bussförare beaktas vid den individuella löneplaceringen.

Att arbeta som bussförare innebär oftast att man har sina arbetstimmar fördelade över hela trafikdygnet (03.25-03.40). Till grundlönen tillkommer därför tillägg för obekväm arbetstid (OB), vilka varierar från 19,60-78,10 kr/timme beroende på om du arbetar på kvällar, helger, storhelger m.m. De olika tjänsterna ger alltså olika mycket i tillägg till grundlönen, vilket gör att du i regel kan tjäna 1 000-2 500 kr/månad utöver grundlön.

Lön utgår även under utbildningstiden.

Besparingsersättning

Utöver OB utgår även en extra ersättning baserad på körd tid för de förare som under en kalendermånad ”kör grönt” – d.v.s. uppnår våra besparingsmål – i vårt bränslebesparingssystem Pilotfish, vilket drygt 95 procent av våra förare lyckats med under de senaste åren.