Kollektivavtal/Lön

Vi omfattas av Sobonas (f.d. KFS) Trafikavtal och tillämpar individuell lönesättning. Det innebär att du, beroende på hur du utför ditt arbete, har möjlighet att påverka din lön i positiv riktning.

Ingångslönen för en ny bussförare utan yrkeserfarenhet som arbetar heltid vid GUB är för närvarande 25 255 kr/månad. Tidigare tjänstgöring som bussförare beaktas vid den individuella löneplaceringen.

Att arbeta som bussförare innebär oftast att man har sina arbetstimmar fördelade över hela trafikdygnet (03.25-03.40). Till grundlönen tillkommer därför tillägg för obekväm arbetstid (OB), vilka varierar från 19,60-78,10 kr/timme beroende på om du arbetar på kvällar, helger, storhelger m.m. De olika tjänsterna ger alltså olika mycket i tillägg till grundlönen, vilket gör att du i regel kan tjäna 1 000-2 500 kr/månad utöver grundlön.

Lön utgår även under utbildningstiden.

Besparingsersättning

Utöver OB utgår även en extra ersättning baserad på körd tid för de förare som under en kalendermånad ”kör grönt” – d.v.s. uppnår våra besparingsmål – i vårt bränslebesparingssystem Pilotfish, vilket drygt 95 procent av våra förare lyckats med under de senaste åren.