Kollektivtrafiken rullar i stort sett dygnet runt veckans alla dagar. Du kan därför komma att få jobba på flera typer av pass under dygnets alla timmar.

Exempel på arbetstider

Tidigt pass: t.ex. 03:25-14:08
Kvällspass: t.ex. 17:57-25:37*
Delad tjänst: under samma dag arbetar du t.ex.05:30-10:00 och 14:08-17:57

*Trafikdygnet räknas från tjänstens början. Tjänsten i exemplet börjar klockan 17:57 på tisdag kväll och slutar klockan 01:37 natten till onsdag.

Exempel på arbetsschema

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
1 2 3 4 Ledig Ledig Ledig
3 4 Ledig 1 2 3 4
Ledig 1 2 3 4 Ledig Ledig
2 3 4 Ledig 1 2 3
4 Ledig 1 2 3 Ledig Ledig

Tjänsterna med siffror i tabellen innebär att du dessa dagar arbetar någon del av trafikdygnet. De olika färgerna på fredagar, lördagar och söndagar markerar att tjänsterna dessa dagar skiljer sig från vardagstjänsterna i och med att helgtrafik och/eller nattrafik förekommer. Vid storhelger och helgdagar som infaller mitt i veckan kan ibland dessa tjänster förekomma även på andra veckodagar. Vid särskild helgtrafik kan fridagssystemet innebära att du ibland kan vara ledig en dag du – om det varit en vanlig dag – skulle ha jobbat eller omvänt; få jobba en dag du annars hade varit ledig. Om du går på ett schema med arbetstid måndag-fredag är du alltid ledig på helgdagar, oavsett när de infaller.