Om följande påståenden passar in på dig så kommer du att trivas som bussförare på GUB:

  • Du tycker om att ge god service
  • Du har bra läs och språkförståelse
  • Du har en stark ansvarskänsla
  • Du trivs med oregelbundna arbetstider
  • Du kan hantera stressiga situationer
  • Du bor i Uppsala eller dess närområde

Läs mer om våra arbetsvillkor i länkarna.

Att vara bussförare innebär att ha ett serviceyrke där förflyttandet av bussen bara är en del av av jobbet.

Erik om att köra buss på GUB