Vill du jobba hos oss? Med våra fler än 500 anställda strävar vi efter att vara ett bussbolag i toppklass med branschens bästa bussförare och övrig personal; såväl fordonstekniker som administratörer och alla andra. För att nå vår ambition behöver vi ständigt utvecklas och vi arbetar för att hela tiden bli ännu bättre. Det gäller allt från våra tjänster och kvalitén på det vi levererar till hur vi är som arbetsgivare.

Hos oss behandlas alla lika

GUB arbetar hårt för att alla anställda och kunder, oberoende av kön, etnisk tillhörighet och religion, ska behandlas lika. Ur ett medarbetarperspektiv gäller policyn allt från rekrytering till kompetensutveckling och föräldraledighet.

Vi strävar fortlöpande efter att öka antalet kvinnor inom bussföraryrket och är stolta över vår mångkulturella arbetsstyrka med anställda från över 40 nationaliteter.

Kompetensutveckling

Vi satsar på att utbilda våra egna bussförare från grunden för att kunna säkerställa hög kvalité på den service vi ger till våra kunder. Det är också viktigt för oss att ta tillvara varje medarbetares kunskaper.

Vi vill såväl att rätt personer ska vilja stanna och utvecklas med oss som att rekrytera nya talanger.

Hållbar utveckling

Vi tar ansvar för framtiden! Våra bussar byts ut och repareras regelbundet för att försäkra oss om att kunden och föraren får en behaglig resa. Vi jobbar också kontinuerligt med avfallshantering och energibesparande åtgärder så att de utsläpp vi gör ska påverka miljön på minsta möjliga sätt.

GUB är miljöcertifierade enligt ISO 14001, läs mer om vårt miljöarbete under fliken miljö.

Vår värdegrund

Du är viktig för oss!

Vi ska vara ett hållbart serviceföretag i framkant med hög trafiksäkerhet och marknadens bästa bussförare som underlättar och berikar resenärernas vardag. Vi ska också vara en attraktiv arbetsplats med stor öppenhet, stark vi-känsla där alla medarbetarna känner stor stolthet att arbeta på GUB.

Detta strävar vi mot utifrån vår värdegrund; EPOS – Engagerade, Pålitliga, Omtänksamma och Skickliga – som presenteras här.

Engagerade

Handlar om att vi är drivande, delaktiga, positiva och närvarande.

  • Jag kommer i tid och är väl förberedd inför mitt arbete
  • Jag hjälper gärna till när det behövs

Pålitliga

Handlar om att vi tar ansvar för vårt uppdrag och skapar en trygg resa.

  • Jag ser till att våra uppgifter blir lösta utifrån min roll
  • Jag håller det jag lovar

Omtänksamma

Handlar om att vi bryr oss om, har en förståelse för varandras situation och bidrar till en bra kamratskap samt god kundkontakt.

  • Jag hälsar alltid för allas trivsel
  • Jag ger dig bra service

Skickliga

Handlar om att vi är kunniga, nytänkande och kvalitetsmedvetna på ett hållbart sätt.

  • Jag bidrar med min kunskap och är öppen för nya lösningar
  • Jag ser till att bli bättre på det jag gör

Sök ledig tjänst/utbildning