Startsidan
Personalingång:  
Fördubbling Fördubblingsmålet
Vi vill fördubbla resandet!
Läs mer »

Biogas
Lite om biogas och biogasbussar

Varför biogas? 
I många sammanhang hör vi talas om växthuseffekten och hur den påverkar vår miljö här på jorden. Den främsta bidragande orsaken till växthuseffekten är förbränningen av fossila bränslen och de gaser främst CO2 som då bildas och släpps ut i atmosfären.

Vid tillverkning av biogas rötas organiskt material (gödsel, slakteriavfall, avloppsslam m.m.) i rötkammare. Det är en naturlig process där biogas bestående i huvudsak av metangas och koldioxid bildas.

Gasen måste sedan renas och koncentreras innan den kan användas som fordonsbränsle.

Biogas som drivmedel innebär att utsläppen av fossilt koldioxid i stort sett försvinner. Tillverkningen grundas på material som ingår i det naturliga kretsloppet, och utsläppen från de biogasdrivna fordonen är mindre än från fordon drivna med fossilt bränsle.

Detta gör att biogasbussar är speciellt lämpade för trafik i tätortsområden.

Biogasdrivna fordon
GUB:s fordonspark består idag totalt av ca 165 stadsbussar varav 71 st drivs med biogas. Bland biogasfordonen finns 28 st  ledbussar (MAN), 35 st normalbussar (Neoplan,MAN) och 8 st mindre bussar (MAN)
Biogasen levereras till vår anläggning på Kungsängsgatan i rörledning från biogastillverkningen vid Kungsängens Gård.

Bussarna tankas vid uppställningsramper, där gasen fylls på i de gastuber som finns på gasbussarnas tak. Tankningstekniken är s.k. långsamtankning, d.v.s. tankningen måste pågå i flera timmar för att bussens tankar ska fyllas ordentlig; hur länge beror på hur många bussar som är inkopplade för tankning.

Man kan skilja biogasbussarna från de övriga bussarna genom att biogasbussarna har en stor takkåpa; under den ligger gastankarna med gasen som driver bussarna.Publicerades 2013-03-25
klockan 13:34
Tillbaka »

[Textmaterial fattas eller har inte publicerats]


Sök på GUB
Fritextsök på GUB:

Justera textstorlek

©2006 Copyright GUB | Kungsängsgatan 62 | Box 167 | 751 04 Uppsala | info@gub.se | Uppdaterades senast: 18 april kl 11:04