Startsidan
Personalingång:  
Fördubbling Fördubblingsmålet
Vi vill fördubbla resandet!
Läs mer »

Vad är GUB?
Gamla Uppsala Buss

Kollektivtrafiken i Uppsala har bedrivits under olika firmanamn genom detta sekel. Från Upsala Spårvägs AB 1906 och därefter AB Uppsalabuss (UB), Uppsala Läns Trafik AB (ULT) och Gamla Uppsala Buss AB (GUB). Det sistnämnda bolagsnamnet har anor från 1923 då trafik på sträckan Uppsala-Gamla Uppsala startade. 

År 1994 påbörjades processen att dela upp bolagen i beställar- respektive utförardel. Gamla Uppsala Buss AB, med dotterbolagen AB Prebus (PB) och Uppsala Läns Trafik AB (ULT) skildes helt från AB Uppsalabuss. ULT har idag ej någon verksamhet utan är vilande. Sedan 1996 utför GUB all stadsbusstrafik i Uppsala.

GUB ägdes tidigare av Uppsala kommun, men från januari 2012 ägs bolaget av Landstinget i Uppsala län. GUB har under åren följt med i utvecklingen och ständigt anpassat trafik och organisation till nya krav. Kvalitet har alltid stått i fokus, både för att garantera välutbildad personal och ändamålsanpassade bussar.

Idag omfattar GUBs trafikverksamhet linjetrafik, färdtjänsttrafik, skol- och särskoleskjutsar, bokbussar och beställningstrafik. Prebus bedriver en beställningscentral för bl.a. färdtjänst, men arbetar även med utveckling, drift och underhåll av datasystem för företag inom persontransportsektorn. 

Läs mer om oss: Gamla Uppsala Buss ABPublicerades 2012-11-15
klockan 11:08
Tillbaka »

[Textmaterial fattas eller har inte publicerats]


Sök på GUB
Fritextsök på GUB:

Justera textstorlek

©2006 Copyright GUB | Kungsängsgatan 62 | Box 167 | 751 04 Uppsala | info@gub.se | Uppdaterades senast: 18 april kl 11:04