Styrelse

.

Styrelsen i Gamla Uppsala Buss utses av fullmäktige i Region Uppsala
och består av 8 st ordinarie ledamöter (inkl personalföreträdare).

Styrelsen i Gamla Uppsala Buss år 2018:

Lena Rönnberg                Ordförande

Jenny Lundström            1:e Vice ordförande

Siv Godberg                    2:e Vice ordförande

Tomas Andersson           Ledamot

Kjell Haglund                   Ledamot

Tommy Rosenkvist         Ledamot

Robin Nyman                  Ledamot

Personalföreträdare i styrelsen: Jan Morén, Kommunal

 

 

IMG_0340