Miljöpolicy

Till grund för företagets miljöarbete ligger GUB:s Miljöpolicy. I stort sett kan man säga att allt som görs i företaget ska göras i
enlighet med policyn och att alla som arbetar på GUB ska känna till den.

Snabba och effektiva transporter är en förutsättning för det moderna samhället; samtidigt har transportsektorn en stor påverkan på miljön.
Här har kollektivtrafiken en viktig uppgift när det gäller att minska störningarna av trängsel, buller och luftföroreningar, inte minst i stadskärnorna.

GUB har ett miljöledningssystem som ger överblick över vår verksamhets miljöpåverkan såväl internt som externt.
Vi har upprättat tydliga miljömål och antagit en långsiktig miljöpolicy, som bland annat innebär att vi ska erbjuda ett attraktivt och miljömedvetet kollektivt resande.

Målsättning

Vår målsättning är att ligga väl framme då det gäller att nyttja den bästa tillgängliga teknik och utrustning, som finns på marknaden.
Syftet är att möta och helst vara bättre än gällande myndighetskrav. Vi försöker exempelvis motverka höga koldioxidutsläpp genom att köpa in fordon med motorer av bästa miljöklass och ha en förarpersonal som är utbildad i planerad körning.
Vi arbetar aktivt med åtgärder för att kunna utöka vår andel förnyelsebara drivmedel, där biogas sedan länge utgjort en stor andel och där vi nu även har 20 st elhybrider i drift.

Miljötänkandet står alltid i fokus på alla nivåer och i alla delar av vår verksamhet. Miljöansvaret delas av samtliga medarbetare.
För att kunna leva upp till detta ansvar, ser vi till att våra medarbetare regelbundet utbildas inom relevanta områden.

Har du frågor om GUB:s miljöarbete?

Maila till mikke.holmberg@gub.se