Tidtabeller

Gamla Uppsala Buss AB kör stadsbusstrafiken på uppdrag av Kollektivtrafikförvaltningen UL, Region Uppsala.
Detta innebär att det är UL som ansvarar för tidtabellerna och för informationen till resenärerna.

Gå till Tidtabellerwww.ul.se.