Övriga yrkeskategorier

Utöver bussförare så finns det flera andra yrkeskategorier på Gamla Uppsala Buss AB.

Teknisk avdelning 

Den tekniska avdelningen består av verkstad, fastighet och servicehall.
Verkstaden svarar främst för service/underhåll och reparationer på våra bussar inklusive plåt- och lackarbeten samt reservdelsförråd. I dag arbetar ca 20 mekaniker på Gamla Uppsala Buss.

Servicehallspersonalen ansvarar för service, tvätt och städ av våra bussar. De ser till att bussarna är tankade, att inredningen i bussen är hel och ren och att bussarna startar på morgonen. De lagar även mindre fel på bussarna, fyller på glykol, spolarvätska och motorolja, samt sköter toaletterna utmed linjenätet.

_MG_1305

Trafikledare

Trafikledningen utgör en viktig del i GUB:s trafikverksamhet och arbetar tillsammans med personalplaneringen och den tekniska avdelningen för att säkerställa att det finns personal till alla förartjänster samt lämpliga fordon att tillgå. Trafikledningen säkerställer också trafikdygnets alla omloppsturer så att alla driftstopp (felande fordon, akuta avstängningar av väg, kollisioner mm) får så liten påverkan som möjligt för resenärerna. Trafikledningen ger även service till bussförarna och kontrollerar att våra rutiner efterföljs.

_MG_1286

Utbildningen

Våra utbildare ansvarar för att fortbilda våra nuvarande bussförare samt att utbilda nya förare från grunden, D-körkort och Yrkeskompetens (YKB). Utbildarna jobbar också med uppföljningar, planerad körning och handlingsplaner.

IMG_1101

Ekonomi /administration och Personalavdelning

Ekonomiavdelningen svarar främst för löpande redovisning av bolagets samtliga ekonomiska transaktioner, ekonomiska rapporter till företagsledning och styrelse samt bolagets administrativa rutiner.

Personalavdelningen svarar för kompetensförsörjning, arbetsrättsliga frågor, rehabilitering, rekrytering, arbetsmiljö, lönehantering och övrig personaladministration.