Kollektivavtal/Lön

Vi omfattas av KFS Trafikavtal och tillämpar individuell lönesättning. Det innebär att du, beroende på hur du utför ditt arbete, har möjlighet att påverka din lön i positiv riktning.

Ingångslönen för en bussförare som arbetar heltid vid GUB är för närvarande 23 000 kr/månad. Att arbeta som bussförare innebär oftast att man har sina arbetstimmar fördelade över hela trafikdygnet (03.25-03.40). Till grundlönen tillkommer därför tillägg för obekväm arbetstid (OB), vilka varierar från 17,80 – 71 kr/timme beroende på om du arbetar på kvällar, helger, storhelger etc. De olika tjänsterna ger alltså olika mycket i tillägg till grundlönen, vilket gör att du i regel kan tjäna 1 000 kr – 2 500 kr/månad utöver grundlön.

Tidigare tjänstgöring som bussförare beaktas vid den individuella löneplaceringen.

Lön utgår även under utbildningstiden.