Historik

Kollektivtrafiken i Uppsala har bedrivits under olika firmanamn genom detta sekel. Från Upsala Spårvägs AB 1906 och därefter AB Uppsalabuss (UB), Uppsala Läns Trafik AB (ULT) och Gamla Uppsala Buss AB (GUB). Det sistnämnda bolagsnamnet har anor från 1923 då trafik på sträckan Uppsala-Gamla Uppsala startade.

År 1994 påbörjades processen att dela upp bolagen i beställar- respektive utförardel. Gamla Uppsala Buss AB, med dotterbolagen AB Prebus och Uppsala Läns Trafik AB (ULT) skildes helt från AB Uppsalabuss.  Sedan 1996 utför GUB all stadsbusstrafik i Uppsala.

 

 

GUB idag

GUB ägdes tidigare av Uppsala kommun, men från januari 2012 ägs bolaget av Region Uppsala (f.d.Landstinget i Uppsala län). GUB har under åren följt med i utvecklingen och ständigt anpassat trafik och organisation till nya krav. Kvalitet har alltid stått i fokus, både för att garantera välutbildad personal och ändamålsanpassade bussar.

Idag omfattar GUB:s trafikverksamhet stadsbusstrafik, färdtjänsttrafik, skol- och särskoleskjutsar, bokbussar och viss beställningstrafik. GUB hyr även ut mobila förskolebussar till Uppsala kommuns barnomsorg.

GUB bedriver sedan några år tillbaka egen bussförarutbildning till D-behörighet och yrkeskompetens. Mer om detta finns att läsa under Jobba hos oss.